Giải pháp Nơi làm việc

Khai phá sức mạnh tại nơi làm việc của quý vị bằng dịch vụ thiết kế, phân phối và quản lý lấy người dùng làm trung tâm nhằm thúc đẩy chiến lược kinh doanh, truyền cảm hứng nâng cao hiệu suất và tăng cường sự gắn kết với nhân viên.

workplace-solutions-hero-972x1296 (1)

Dịch vụ toàn diện dựa trên chuyên môn xuất sắc 

Các tổ chức năng động yêu cầu giải pháp tại nơi làm việc phải mang tính tích hợp, có hiệu suất cao gắn chặt với kỳ vọng của nhân viên và mục tiêu chiến lược. Đội ngũ chuyên gia đa ngành của chúng tôi có hiểu biết về chiến lược tại nơi làm việc, thiết kế tổ chức, thay đổi và chuyển đổi, thiết kế và quản lý tỷ lệ sử dụng có thể nhận diện cơ hội để giảm bớt và phân bổ lại không gian chưa sử dụng hết, nâng cao trải nghiệm cho nhân viên của quý vị, quản lý hiệu quả thông qua thay đổi, đồng thời điều chỉnh văn hóa và quy trình làm việc để mang đến điều đặc biệt tại nơi làm việc.

Thông tin & Công nghệ Vượt trội

Nền tảng công nghệ tương tác tại nơi làm việc của chúng tôi cung cấp bối cảnh trọng yếu, hiểu biết chuyên sâu và tính minh bạch mà quý vị cần để hình dung và hiểu rõ danh mục đầu tư của mình. Từ lên kế hoạch và lập chương trình không gian cho đến dự toán dự án chính xác và nhanh chóng, chúng tôi cung cấp một loạt giải pháp công nghệ làm căn cứ cho chiến lược tại nơi làm việc của quý vị.

Lập Kế hoạch & Lên Chiến lược hiệu quả 

Với quy trình đầu cuối dựa trên dữ liệu, chúng tôi xác định giải pháp toàn diện tại nơi làm việc đáp ứng nhu cầu của tổ chức quý vị. Chúng tôi điều chỉnh đề xuất của mình dựa trên danh mục tiêu chuẩn không gian và chi phí lớn nhất trong ngành để mang đến sự rõ ràng và giúp quý vị tự tin triển khai

Năng lực

Giải pháp của chúng tôi giúp quý vị có thể tự tin hình dung về nơi làm việc trong tương lai của mình

  • Chiến lược Nơi làm việc - Xác định yêu cầu chính xác về nơi làm việc trong tương lai của quý vị thông qua nghiên cứu lấy người dùng làm trung tâm.
  • Sức khỏe tại Nơi làm việc - Mang đến một cách tiếp cận toàn diện đảm bảo nhân viên có được sức khỏe và sự thoải mái.
  • Thiết kế - Chuyển chiến lược và văn hóa của quý vị sang môi trường xây dựng
  • Dịch vụ Công nghệ tại Nơi làm việc – Đảm bảo công nghệ hỗ trợ trải nghiệm làm việc trơn chu cho nhân viên bằng trọn gói dịch vụ tư vấn, thiết kế và quản lý dự án công nghệ của chúng tôi.
  • Quản lý Tỷ lệ Sử dụng - Duy trì và thích nghi nơi làm việc mới của quý vị để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.
  • Quản lý Thay đổi - Chuẩn bị để nhân viên của quý vị sẵn sàng đi đầu, chấp nhận và duy trì sự thay đổi.
  • Thiết kế Tổ chức - Thúc đẩy chuyển đổi và nâng cao hiệu quả của tổ chức.

CBRE Consulting

Nâng cao hiệu quả đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng cho doanh nghiệp của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách các chuyên gia về nơi làm việc của chúng tôi cung cấp giải pháp đầu cuối và chiến lược có thể thực thi.

$name

Đội ngũ Lãnh đạo

Thông tin Liên hệ