Thiết kế

$name

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế tổng thể bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, kỹ thuật, vận hành, quản lý xây dựng, thiết kế-xây dựng và quản lý dự án và chương trình Không gian linh hoạt, dễ thích nghi của chúng tôi thể hiện các giải pháp chu đáo, truyền cảm hứng cho sự sáng tạo và cộng tác. Bằng việc đáp ứng nhu cầu chức năng và đi xa hơn nữa khi định hình không gian với tư duy tiến bộ, đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi xây dựng nên thiết kế vượt trội theo quy trình đầu cuối chu đáo, kết hợp việc lập chương trình, lên kế hoạch, thông số kỹ thuật, tạo thương hiệu và quản lý.
High-Quality Designed Office Space – Fast & Affordable
CBRE Office Ready puts wellbeing at the forefront, placing a balanced focus on personal space alongside shared space. We deliver a cost-effective office solution for small to mid-size office space in a short amount of time with minimal strain on your internal resources.

Dịch vụ

Các dịch vụ kiến trúc, thiết kế, kỹ thuật và cố vấn nội thất tích hợp của chúng tôi thúc đẩy tiến độ đưa ra thị trường và đảm bảo giá trị xuyên suốt quá trình thiết kế giúp duy trì ngân sách. Dịch vụ tìm nguồn và quản lý chi phí chuỗi cung ứng cạnh tranh của chúng tôi đáp ứng tiến độ khắt khe nhờ tiết kiệm thời gian chờ đợi, đổi mới và đảm bảo chất lượng, bên cạnh cách tiếp cận theo phương pháp tổng chi phí sở hữu (TCO). Dịch vụ Thiết kế Nội thất của chúng tôi bao quát mọi dịch vụ, bao gồm thiết kế, kiểm nghiệm, thiết kế ý tưởng, xây dựng thương hiệu và FF&E (Đồ nội thất, đồ đạc & thiết bị). Các dịch vụ bao gồm:

Cách phương thức làm việc kết hợp làm chuyển biến cả ngành bất động sản thương mại

Tìm hiểu sự thực về phương thức làm việc kết hợp làm chuyển biến cả ngành bất động sản thương mại.

$name

Related Insights