Loại hình Bất Động Sản

Khách Sạn

Chúng tôi đem đến những kiến thức chuyên môn và thực tiễn về lĩnh vực khách sạn ở tất cả các thị trường lớn, được hỗ trợ bởi nền tảng dịch vụ chuyên nghiệp.

$name

Tổng Quan Về Năng Lực Khách Sạn CBRE

Tải Xuống

Các chuyên gia của chúng tôi tận dụng thông tin thị trường và các kết nối toàn cầu để giúp khách hàng vượt qua những thách thức khi đầu tư và thoái vốn khỏi các bất động sản khách sạn. Định hướng chiến lược, tư vấn hoạt động và mạng lưới dịch vụ toàn cầu của chúng tôi giúp bạn đạt được những thành tựu đáng kể trong tình hình thị trường sôi động và luôn phát triển.
Đội ngũ quản lý ở Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương trải rộng các ranh giới địa lý và tổ chức, cho phép chúng tôi làm việc chặt chẽ với các sứ mệnh đa quốc gia. Các dòng dịch vụ đa dạng - bao gồm bán đầu tư, nợ và tài chính có cấu trúc, tư vấn, định giá và nghiên cứu - đảm bảo các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư và người cho vay có thể tận dụng tối đa các khoản đầu tư của họ.

Năng Lực Cốt Lõi

Cập nhật thông tin

Đăng ký để cập nhật thông tin về thị trường Khách Sạn

Thông Tin Khách Sạn Mới Nhất