Tư Vấn Chi Phí

Giải pháp tư vấn chi phí của chúng tôi cho phép khách hàng lập kế hoạch và kiểm soát chi tiêu, ước tính chi phí dự án, quản lý rủi ro, loại bỏ lãng phí và xác định các khoản tiết kiệm trong quy trình mua sắm và nộp thuế.

cost-advisory-hero-972x1296

Am hiểu sâu sắc về chi phí xây dựng

Chúng tôi sở hữu một trong những cơ sở dữ liệu chi phí lớn nhất thế giới về bất động sản thương mại, giúp chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về chi phí xây dựng và các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí này. Gói dịch vụ của chúng tôi trong suốt vòng đời dự án bao gồm:

  • Đảm bảo khả năng dự đoán và kiểm soát chi phí ở cả cấp độ dự án và danh mục.
  • Cung cấp dữ liệu chi tiết từ cơ sở dữ liệu chi phí toàn cầu của chúng tôi, bao gồm chi phí theo tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia và địa phương đối với các loại dự án khác nhau.
  • Tối ưu hóa mức chi tiêu của khách hàng để tiết kiệm và tránh chi phí.
  • Nâng cao khả năng ra quyết định cho khách hàng thông qua dịch vụ phân tích dữ liệu.
  • Giảm thiểu rủi ro thông qua việc thực hiện giám sát tài khóa thận trọng.
  • Thúc đẩy tiết kiệm và quản lý giá trị không ngừng.

Dịch vụ

Lập kế hoạch Vốn

Kế hoạch vốn được thực hiện và duy trì một cách phù hợp sẽ giúp giảm tỷ lệ tài sản tồn đọng và tối đa hóa hiệu quả chi tiêu hàng năm của quý vị. Chúng tôi điều chỉnh quy trình dự án theo kế hoạch với mục tiêu chiến lược tổng thể của quý vị để tạo ra một hệ thống phân cấp dự án cần thiết và thúc đẩy hiệu quả qua việc cải thiện kế hoạch nguồn lực và dự báo chi tiêu cơ bản.

Tư vấn Chi phí

Chúng tôi nâng cao tính chính xác và minh bạch trong khoản chi tiêu của khách hàng thông qua giảm thiểu rủi ro, tránh chi phí, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa hiệu quả chi phí. Chuyên gia giải pháp của chúng tôi đảm bảo sự chặt chẽ, khả năng quản trị, kiểm soát chi phí và đưa ra quyết định cho khách hàng, đặc biệt chú trọng vào việc giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) ở cả cấp dự án và danh mục.

Thẩm định Chi phí Khôi phục

Phạm vi bảo hiểm phù hợp là một phần cơ bản trong quản lý rủi ro cho chủ sở hữu tài sản. Chúng tôi chọn một phương án tiếp cận tỉ mỉ. Chúng tôi tiến hành kiểm tra chi tiết tài sản của quý vị và đưa ra mức chi phí xây dựng lại chính xác.

Cố vấn Nội thất

Với việc tập trung vào cách mua chứ không phải thứ cần mua, chuyên gia Tư vấn Nội thất của chúng tôi đàm phán chiết khấu đồ nội thất và đảm bảo sự minh bạch trong quá trình mua sắm. Chúng tôi tận dụng cơ sở dữ liệu phong phú của mình về các đợt giảm giá trong quá khứ và mối quan hệ với nhà cung cấp ở địa phương để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hang.

Dịch vụ Khấu hao Thuế

Bằng việc khai thác giá trị từ các khoản đầu tư bất động sản của quý vị và xác định mục tiết kiệm thuế, chúng tôi xác định cơ hội để gia tăng dòng tiền trong năm đầu cho khách hàng. Bằng cách xác định các thành phần cụ thể giúp cải thiện vốn thông qua việc xem xét nghiêm ngặt tài liệu về chi phí, bản vẽ thi công và khảo sát hiện trường, chúng tôi phân loại lại tài sản xây dựng thành các phân mục thuế có thời hạn nộp ngắn hơn để hiện thực hóa khoản tiết kiệm ngay cho khách hàng.

$name
CBRE’s industry leading cost technologies enable our professionals to provide dynamic capital plans and project estimates with speed and accuracy.

Thông tin Liên hệ

Thông tin Liên quan

Duy trì Kết nối

Nhận thông tin BĐS mới nhất của CBRE.