Nguyên Nguyễn

Giám Đốc, Bộ Phận Tư Vấn & Giao Dịch - Cho Thuê Văn Phòng, Việt Nam

Ảnh của nguyen-nguyen