Portfolio Strategy

Định vị bất động sản của quý vị là một tài sản đang hoạt động thông qua phân tích danh mục do chuyên gia thực hiện để xác định cơ hội và đưa ra chiến lược phù hợp với doanh nghiệp của quý vị.

portfolio-optimization-hero-972x1296

Dịch vụ toàn diện dựa trên chuyên môn xuất sắc

Nhân viên lập chiến lược cho khách hàng của chúng tôi xây dựng chiến lược danh mục hàng năm, thực hiện lộ trình và quản lý danh mục và kế hoạch cho địa điểm của quý vị.
Họ đóng vai trò là cầu nối giữa CBRE và khách hàng - là tiếng nói của quý vị và cung cấp các hiểu biết từ tổ chức của chúng tôi.
Chúng tôi có một đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm về cung cấp các giải pháp toàn diện, bao gồm quản lý cho thuê, chẩn đoán danh mục, quản lý cho thuê và các giải pháp không gian linh hoạt.

Thông tin & Công nghệ Vượt trội

Với áp lực ngày càng tăng đối với doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hiệu suất vượt trội và tỷ suất lợi nhuận cao, việc xác định tiết kiệm chi phí và hiệu quả hoạt động trong danh mục bất động sản có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành công sau cùng của quý vị.
Để đáp ứng nhu cầu này, CBRE đã phát triển Portfolio Optimizer, một công cụ phần mềm mạnh mẽ kết hợp dữ liệu danh mục khách hàng với thông tin thị trường để phát hiện cơ hội nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Lập Kế hoạch & Lên Chiến lược Hiệu quả

Với hiểu biết sâu sắc về những điều cần thiết để đạt được thành công, các chiến lược gia của chúng tôi làm việc cùng nhau để điều chỉnh chiến lược, giảm chi phí, đưa ra định hướng rõ ràng và bổ sung giá trị có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi.

CBRE Consulting

Tối ưu hóa chi phí đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng cho doanh nghiệp của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách các chuyên gia về danh mục của chúng tôi cung cấp giải pháp đầu cuối và chiến lược khả thi.

$name

Thông tin Liên hệ

Thông tin Liên quan