Lập Kế Hoạch & Cho Thuê

Dịch vụ Giao dịch

Chúng tôi nhìn xa hơn các giao dịch truyền thống, kết hợp hiểu biết từ các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh của mình để đảm bảo giá trị tối đa.

transaction-services-hero-972x1296

Cách thức Chúng tôi Thực hiện

Quản lý Giao dịch

Chúng tôi quản lý giao dịch một lần và liên tục thông qua chuyên môn và năng lực giám sát của đội ngũ quản lý giao dịch cũng như nỗ lực của đội ngũ nhân viên môi giới tại hiện trường.

Đại diện cho Người thuê

Chúng tôi là cố vấn cho người thuê nhà, giúp họ xử lý những thủ tục phức tạp thuê nhà phức tạp. Chúng tôi xây dựng chiến lược bất động sản phù hợp với doanh nghiệp của quý vị, thay mặt quý vị đàm phán và tận dụng đối tác các dịch vụ liên quan để gia tăng giá trị.

Đại diện cho Chủ cho thuê

Chuyên gia cho thuê cho Nhà đầu tư của CBRE xây dựng chiến lược tiếp thị và cho thuê toàn diện phù hợp để tạo ra giá trị từ tất cả các nhóm tài sản bất động sản thương mại.

Giải pháp Không gian Linh hoạt

Chúng tôi đánh giá sự đánh đổi giữa lợi ích và chi phí của việc kết hợp không gian linh hoạt trong danh mục của quý vị, có cân nhắc đến nhiều loại không gian.

Thanh lý & Cho thuê lại

Chúng tôi quản lý việc cho thuê lại tài sản của quý vị khi thị trường có xu hướng đi lên hoặc thanh lý tài sản khi thị trường có xu hướng giảm.

Bán-Cho thuê lại

Chúng tôi điều phối giao dịch mua bán tài sản của quý vị và cho thuê lại từ chủ sở hữu mới, mang lại cho quý vị nhiều lợi ích như giảm chi phí sử dụng, giải phóng vốn và huy động vốn thay thế.

Yếu tố Khác biệt Chính

Đội ngũ Phù hợp

Đội ngũ chuyên gia về giao dịch và chuyên môn phù hợp sẽ hỗ trợ bất động sản của quý vị.

Chiến lược Tổng thể

Chiến lược bất động sản tổng thể giúp thực hiện mục tiêu kinh doanh và tài chính của quý vị.

Phân tích Công nghệ và Dữ liệu

Phân tích công nghệ và dữ liệu để trực quan hóa danh mục của quý vị, xác định cơ hội tiết kiệm và dự báo.

Lựa chọn Địa điểm

Phân tích chi tiết để xác định vị trí lý tưởng và mạng lưới nhân tài cho không gian của quý vị.

Chuyên môn về Nơi làm việc

Các nhà chiến lược đảm bảo trải nghiệm làm việc hiệu quả và phù hợp với văn hóa cho nhân viên của quý vị.

Nghiên cứu, Hiểu biết chuyên sâu và Lãnh đạo về Tư tưởng

Chuyên gia nghiên cứu cung cấp thông tin thị trường và xây dựng khả năng lãnh đạo tư duy tiên tiến.

Đầu tư vào Đổi mới

400 triệu Đô-la Tiền đầu tư vào đổi mới để đảm bảo nghiên cứu, công nghệ và dịch vụ liên tục phát triển.

Thông tin Liên hệ

Thông tin Liên quan

  • For the Future of Work: The pandemic has altered how and where business is done. Explore our data, insights and solutions to understand, anticipate and influence how we will work.

  • For Insights & Research: Our unmatched research and thought leadership platform delivers actionable insights to help our clients make informed decisions.

  • For the Weekly Take: In our podcast, industry, economic and subject matter experts share their unique insights on what matters most today in commercial real estate.