Tư vấn cho Khách thuê

Mô hình tư vấn độc nhất của chúng tôi biến đổi chiến lược bất động sản thành một công cụ sinh lời.

$name

Dịch vụ Tư vấn Chiến Lược | Khách Thuê


Tìm Hiểu Thêm

Bộ phận Tư vấn cho Khách thuê (OC) của CBRE làm việc với khách hàng là tổ chức để thiết kế quy trình tối ưu hóa danh mục đầu tư toàn diện, giúp khách hàng đưa ra những quyết định bất động sản chính xác, giảm thiểu chi phí, tạo ra giá trị và cải thiện hiệu quả đầu tư, đồng thời đảm bảo chiến lược bất động sản phù hợp với mục đích tổng thể của tổ chức.

Bằng cách sử dụng hệ thống và quy trình hàng đầu thị trường, CBRE có khả năng xác định tất cả các cơ hội đầu tư (tái định vị, hợp nhất, đàm phán cho thuê v.v...) tiết kiệm nguồn lực cho khách thuê trên quy mô toàn cầu hoặc địa phương và hạn chế các khó khăn tương đối của việc thực hiện tiết kiệm.

Dựa trên nền tảng thực tế này, Bộ phận tư vấn cho khách thuê của CBRE xây dựng chiến lược bất động sản cho các danh mục đầu tư của quốc gia, trung tâm bất động sản và cơ sở đơn lẻ.

Các Dịch Vụ Chính

  • Tối ưu hóa Danh mục Đầu tư
  • Chiến lược Tối ưu hóa mặt bằng làm việc
  • Phân tích Vị trí
  • Quy hoạch Đô thị
  • Phân tích Tài chính và Lập kế hoạch về Kịch bản
  • Đào tạo Quản lý Mối quan hệ với Khách hàng
  • Thiết kế Tổ chức

Các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Bộ phận Tư vấn cho Khách thuê của CBRE thực hiện các phương pháp có tính thực tiễn và có hệ thống để hỗ trợ khách hàng tìm các giải pháp tối ưu, bất kể ở cấp độ danh mục đầu tư hay tài sản.

Thông tin Liên hệ