Dịch vụ Tư vấn Chiến lược | Khách Thuê

Tìm hiểu về tất cả cơ hội mà chúng tôi có để tạo dựng lợi thế kinh doanh cho khách hàng là các khách thuê trên khắp thế giới.

$name

Dịch vụ Tư vấn & Giao dịch

Tìm Hiểu Thêm

CBRE tạo ra các cơ hội đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về bất động sản của khách hàng. Với hệ thống nghiên cứu thị trường độc quyền và đội ngũ nhân sự tâm huyết với việc đem đến kết quả đầu tư tối ưu và dịch vụ tốt nhất trong ngành, chúng tôi cung cấp tất cả dịch vụ tư vấn và giao dịch chiến lược cho tất cả các loại hình bất động sản 

Tất cả dịch vụ tư vấn và giao dịch của chúng tôi cho khách thuê bao gồm:

 • Mua, thanh lý và cho thuê lại bất động sản
 • Thị trường Vốn Doanh nghiệp
 • Trung tâm Dữ liệu
 • Tư vấn về Năng lượng và Phát triển bền vững
 • Tư vấn Tài chính
 • Dịch vụ Công nghiệp và Hậu cần
 • Phân tích Nguồn lực
 • Quản lý Cho thuê, bao gồm hoạt động hành chính, giao dịch, thanh toán và kiểm toán
 • Phân tích Vị trí
 • Ưu đãi về Vị trí
 • Phân tích Bán lẻ
 • Dịch vụ Bán lẻ
 • Tối ưu hóa và Thiết lập Tiêu chuẩn Danh mục Đầu tư
 • Tư vấn Phát triển Chiến lược (bao gồm cho thuê hoặc sở hữu)
 • Chuỗi Cung ứng
 • Tư vấn Chiến lược Mặt bằng
   

Thông tin Liên hệ