Lập Kế Hoạch & Cho Thuê

Lựa Chọn Địa Điểm & Vị Trí Chiến Lược

Đưa ra quyết định tốt hơn về vị trí bằng cách tiếp cận tổng thể, cân nhắc các yếu tố như chi phí và tính sẵn có của nhân công, hậu cần chuỗi cung ứng và chính sách ưu đãi của nhà nước và địa phương.

site-selection-and-location-strategy-hero-1296x1728

Giới thiệu

Vị trí có tầm quan trọng mang tính chiến lược và ý nghĩa lớn đối với sự thành công của hoạt động. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi mang đến giải pháp tùy biến sáng tạo cho các tổ chức, là kết quả tích cực mà chỉ chiến lược vị trí hợp lý mới có thể mang lại. Chúng tôi giúp quý vị xác định các vị trí thiết yếu bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu dự đoán minh bạch, mang lại ưu thế cạnh tranh đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành và tối đa hóa các biện pháp ưu đãi.

Chúng tôi sử dụng công nghệ độc quyền để giúp khách hàng thẩm định các quyết định trọng yếu về vị trí.

Dịch vụ Chủ chốt

  • Sử dụng báo cáo phân tích độc quyền dựa trên phân tích kiểm chứng triển vọng mở rộng và nghiên cứu thời gian thực tập trung vào thị trường sơ cấp ở thời gian thực để làm căn cứ lựa chọn vị trí, địa điểm chiến lược, hỗ trợ mục tiêu định vị là nhà tuyển dụng được ưa chuộng.

  • Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ quý vị đưa ra quyết định lựa chọn vị trí hợp lý hơn và giảm chi phí gắn liền với việc mở rộng, hợp nhất hoặc di dời công ty bằng cách đàm phán và đăng ký các biện pháp ưu đãi về mặt kinh tế.

  • Mạng lưới rộng khắp và phạm vi bao phủ về hạ tầng của chúng tôi hỗ trợ quý vị xác định chiến lược chuỗi cung ứng hiệu quả nhất để đáp ứng nhu cầu vận hành ở hiện tại và trong tương lai.

Thông tin Liên quan