Thị Trường Vốn

Bất động sản Đầu tư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tổ chức đầu tư, mua lại và tái vốn hóa chuyên biệt với hệ thống nghiên cứu thị trường đầu ngành để cung cấp cho khách hàng các cơ hội mua bán tối ưu với bên mua.

property-sales-972x1296

Thị Trường Vốn

Tìm Hiểu Thêm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tổ chức đầu tư, mua lại và tái vốn hóa chuyên biệt với hệ thống nghiên cứu thị trường đầu ngành để cung cấp cho khách hàng các cơ hội mua bán tối ưu với bên mua.    

Các chuyên gia của chúng tôi kết hợp với các đồng nghiệp ở các thành phố cửa ngõ trên khắp thế giới để cung cấp các dịch vụ đầu tư và tư vấn vốn tinh vi.

Các chuyên gia này hoạt động trong một mạng lưới kênh thông tin độc đáo hướng đến việc khai thác và sử dụng vốn, với chuyên môn giỏi về:

  • Chiến lược tái vốn hóa, bao gồm bán vốn, thu xếp nợ và cấu trúc tổng hợp
  • Định giá đầu tư đối với tài sản hiện có và tài sản có thể mua
  • Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ bảo hiểm/thẩm định.

Trong vài năm gần đây, chúng tôi đã được Real Capital Analytics (RCA) công nhận là công ty số 1 về kinh doanh đầu tư bất động sản thương mại trên quy mô quốc gia và toàn cầu. Chúng tôi đã duy trì doanh số bán bất động sản trên toàn cầu đạt 176,9 tỷ $.