Thị trường Vốn

Ngân hàng Đầu tư

Tạo điều kiện thu xếp khoản vốn và khoản nợ cho các giao dịch bất động sản và cung cấp dịch vụ tư vấn và nghiên cứu tài chính cho khách hàng.

capital-advisors

Thị Trường Vốn

TÌM HIỂU THÊM

Tạo điều kiện thu xếp khoản vốn và khoản nợ cho các giao dịch bất động sản và cung cấp dịch vụ tư vấn và nghiên cứu tài chính cho khách hàng.

Ngân hàng Đầu tư là một nhánh dịch vụ của CBRE với mục đích là tư vấn và cấu trúc các giao dịch bất động sản thông qua khoản vốn và khoản nợ và tận dụng các hiểu biết sâu sắc giúp khách hàng.

Được xem là một nhà tư vấn bất động sản, Ngân hàng Đầu tư kết hợp trọng tâm, kỷ luật và sự độc lập của một công ty tư vấn nổi tiếng với mạng lưới, nghiên cứu, chuyên môn của một bộ phận tài chính doanh nghiệp của tổ chức. Mục đích của đội ngũ tư vấn là tận dụng kinh nghiệm và năng lực xuất sắc của các chuyên gia cùng với mạng lưới trên toàn cầu để cung cấp các dịch vụ tài chính bất động sản chuyên biệt cho ngành bất động sản đang ngày càng trở nên phức tạp.

Lợi ích chính đối với khách hàng sẽ là gia tăng giá trị cổ đông. Chúng tôi kiến tạo giá trị bằng cách thẩm định và đánh giá nhu cầu đầu tư của khách hàng, kiểm tra cấu trúc vốn cần thiết để đem đến những giải pháp tốt nhất và tìm nguồn tài trợ cần thiết. Hoạt động của chúng tôi độc lập, chuyên về bất động sản, bảo mật thông tin của khách hàng và đưa ra mức giá phải chăng.

Dịch vụ

Vay Vốn

 •  Tư vấn và thuyết trình cho nhà đầu tư mục tiêu. Cấu trúc vốn và lập mô hình tài chính;
 •  Lập tất cả tài liệu tiếp thị, bao gồm cả Biên bản Ghi nhớ Phát hành Riêng lẻ;
 • Đánh giá tài sản gốc, hỗ trợ nhà đầu tư bằng cách lập tài liệu phê duyệt nội bộ.


Liên Doanh Và Đồng Đầu Tư

 • Tìm kiếm và cấu trúc nợ và vốn chủ sở hữu để phát triển hoặc tái vốn hóa;
 • Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho hoạt động liên doanh, đồng đầu tư và chương trình đầu tư;


Tư Vấn Đầu Tư

 • Tư vấn về cấu trúc liên doanh/đồng đầu tư.Tư vấn bên mua cho các công ty hợp danh hữu hạn về việc lựa chọn công ty quản lý quỹ. Hỗ trợ đàm phán và lập hồ sơ;
 • Thẩm định về công ty quản lý quỹ và đầu tư. Phân tích sự tương quan và các yếu tố tạo ra lợi nhuận;
 • Hỗ trợ thực hiện đầu tư. Thực hiện đánh giá liên tục về hiệu quả hoạt động của công ty quản lý quỹ.


Cơ Cấu Nợ

 • Huy động và sử dụng tiền vay;
 • Tìm kiếm và cấu trúc kênh vay nợ;
 • Tư vấn về phương án cấu trúc vốn thay thế.


Giao Dịch Định Vị Vốn Thứ Cấp

 • Doanh số thứ cấp của lợi ích công ty hợp danh hữu hạn trong quỹ tư nhân thông qua PropertyMatchTM, sàn giao dịch định vị vốn thứ cấp độc quyền của CBRE.

Thông Tin Liên Hệ