Nhung Trần

Phó Giám Đốc, Trưởng Bộ Phận Cho Thuê Văn Phòng, Bộ phận Tư Vấn & Giao Dịch, Hà Nội

Ảnh của nhung-tran

Trải nghiệm Chuyên nghiệp