Nga Phạm

Giám Đốc, Bộ Phận Hành Chính - Nhân Sự, Việt Nam

Ảnh của nga-pham