An Nguyễn

Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu & Tư Vấn Phát Triển

Ảnh của an-nguyen