Giới thiệu về CBRE

Văn Hóa và Lịch Sử

Ở CBRE, chúng tôi tin rằng thành công lâu dài chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của phương thức kinh doanh có trách nhiệm và ở đó  mọi người đều đạt được ưu thế khi áp dụng các giá trị RISE (Tôn trọng, Chính trực, Dịch vụ và Vượt trội).

Giá trị RISE của chúng tôi

 • Tôn Trọng

  Chúng tôi tôn trọng ý tưởng của mọi người và chia sẻ cởi mở thông tin để tạo niềm tin và tăng cường sự hợp tác.

 • Chính Trực

  Không một cá nhân, không một giao dịch và không một khách hàng đơn lẻ nào có tầm quan trọng hơn sứ mệnh và trách nhiệm gây dựng, phát triển công ty của chúng tôi.

 • Dịch Vụ

  Chúng tôi luôn tiếp cận những thách thức mà khách hàng gặp phải bằng sự nhiệt tình và tâm huyết và xây dựng mối quan hệ lâu dài với đối tác dựa trên việc kết nối đúng đối tượng, đúng giá trị và đúng cơ hội.

 • Vượt Trội

  Chúng tôi không ngừng tập trung vào việc kiến tạo giá trị cho khách hàng, nhân viên và cổ đông của mình.