Am hiểu Tường tận, Giải pháp Phù hợp


Với hệ thống phân tích dữ liệu mạnh mẽ và sự am hiểu tường tận về thị trường công nghiệp và kho vận của Việt Nam, các chuyên gia của chúng tôi gắn liền chiến lược bất động sản với mục đích kinh doanh của khách hàng để tạo ra kết quả thúc đẩy lợi thế kinh doanh. Hoạt động trên quy mô toàn cầu, chúng tôi có khả năng tận dụng kiến thức chuyên môn của mình về thị trường địa phương cùng với chuẩn mực toàn cầu, cung cấp cho chúng tôi một nền tảng hàng đầu thị trường trong việc tư vấn cho khách hàng của mình.

Khách hàng của chúng tôi không ngừng tìm đến CBRE để được phân tích xu hướng thị trường, luồng giao dịch và được cung cấp các nghiên cứu phù hợp thúc đẩy kết quả hoạt động. Các chuyên gia của CBRE đem đến các giải pháp phù hợp cho khách hàng về mua bán và cho thuê bất động sản, thuê đất công nghiệp, quản lý tài sản công nghiệp, thiết kế chuỗi cung ứng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, bao gồm cả phân tích kinh tế học, chi phí lao động và hàng hóa.