Văn phòng

Chúng tôi giúp nhiều khách hàng đưa ra các quyết định chiến lược một cách sáng suốt về bất động sản và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Công nghiệp và Logistics

Thông qua các nghiên cứu thị trường và mạng lưới liên kết chặt chẽ của chúng tôi ở khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi giúp khách hàng của mình biến bất động sản trở thành lợi thế trên thực tế.

Bán lẻ

Với phạm vi hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của thị trường bán lẻ, chúng tôi cung cấp các giải pháp tổng thể về bất động sản bán lẻ cho chủ sở hữu, nhà đầu tư và nhà bán lẻ ở thị trường địa phương, khu vực và quốc tế.

Nhà ở

Tập trung vào việc bán và tiếp thị các dự án nhà ở quốc tế, bao gồm cả tư vấn định vị tiếp thị, tư vấn phát triển và tiếp thị dự án và dịch vụ sau bán hàng.

Hotels

Exclusively orchestrates the sale and financing of hotel and resort properties for our hospitality clients.