redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

Nơi làm việc

Khai phá tiềm năng của nơi làm việc để truyền cảm hứng sáng tạo cho cá nhân và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Với chuyên môn giỏi về Chiến lược Nơi làm việc, Lập kế hoạch Sử dụng và Quản lý Thay đổi, chúng tôi giúp khách hàng của mình xác định các cơ hội giảm thiểu và/hoặc tái phân bổ chi phí, quản lý nguồn lực hiệu quả hơn, cải thiện sự gắn kết của nhân viên và đưa ra quyết định nhanh hơn. 

Quan điểm của Chúng tôi về Nơi làm việc

Khách hàng của Chúng tôi Nói Gì

Tìm hiểu thêm quan điểm của chúng tôi về nơi làm việc, tương tác với các chuyên gia của chúng tôi và xem cách chúng tôi tạo ra sự đổi mới tổng thể cho bạn và khách hàng của bạn.
Nơi làm việc trên LinkedIn

Giải pháp Nơi làm việc Toàn cầu

Liên hệ

Jonathan-Flexer_326x248
Jonathan Flexer
Quản lý cấp cao - Trưởng Bộ phận đại diện khách thuê
Việt Nam
Bộ phận tư vấn và giao dịch | Cho thuê văn phòng
+84 335887511

Số liệu Chính