Quản lý Giao dịch Bất động sản


“Quản lý Giao dịch chỉ việc mua hoặc bán diện tích cho thuê hoặc diện tích sở hữu”, theo Hướng dẫn Thiết yếu về Bất động sản Doanh nghiệp của Tổ chức CoreNet Global

Đội ngũ Quản lý Giao dịch của CBRE đảm bảo rằng các khách hàng của chúng tôi được mua bán diện tích phù hợp ở đúng thời điểm với mức giá tốt nhất trên thị trường nội địa, phù hợp với kế hoạch kinh doanh tổng thể. Ở một thị trường phát triển nhanh và năng động như thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, chúng tôi tin điều này sẽ đem đến lợi thế cạnh tranh.

Chúng tôi có 200+ Trưởng Phòng quản lý giao dịch ở 6 trung tâm trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi cùng nhau quản lý hơn 3.500 giao dịch trên khắp thế giới mỗi năm, phục vụ 80+ khách hàng từ nhiều ngành nghề khác nhau.

Chúng tôi khác biệt với những đối thủ cạnh tranh của mình:

  • CBRE sở hữu mạng lưới các nhà môi giới lớn nhất, tạo điều kiện để chúng tôi cộng tác trên khắp thế giới và giúp chúng tôi có được kiến thức chuyên môn sâu rộng mà không đối thủ cạnh tranh nào bắt kịp
  • Các Trưởng Phòng Quản lý Giao dịch của chúng tôi là một phần trong một nhóm được kết nối rộng lớn. Chúng tôi biết rằng, đối với một tổ chức, khi chúng tôi đã từng xử lý một tình huống trước đó, chúng tôi có thể làm tốt điều đó nhiều lần hoặc chúng tôi có điều kiện tốt nhất để giúp khách hàng của mình trở thành những người tiên phong.
  • Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo quản lý giao dịch mang tầm cỡ thế giới cho riêng tất cả đội ngũ nhân sự của mình; cải tiến không ngừng và phát triển nghề nghiệp là ưu tiên của chúng tôi.

    Những tư vấn của chúng tôi được hỗ trợ bởi công nghệ đầu ngành.

 

Dịch vụ Quản lý Giao dịch của CBRE tại Châu Á - Thái Bình Dương200+

Cán bộ Quản lý Giao dịch

20+

quốc gia được phục vụ trực tiếp & được kết nối trên toàn cầu

14+

Ngôn ngữ viết trong đội ngũ nhân sự 

80+

Khách hàng

3500+

Giao dịch được quản lý/năm

6

Trung tâm Quản lý Giao dịch