Dịch vụ Tư vấn Chiến lược | Khách thuê

Khai thác tất cả cơ hội mà chúng tôi có để tạo dựng lợi thế kinh doanh cho khách hàng là các khách thuê trên khắp thế giới.

Tư vấn cho Khách thuê

Với kiến thức chuyên sâu và sáng tạo, chúng tôi tư vấn các giải pháp tích hợp thông tin kinh doanh với tối ưu hóa danh mục đầu tư, phân tích vị trí và chiến lược tổ chức để tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa thiết kế nơi làm việc và năng suất lao động của khách thuê.

Porfolio Services

Offering a consolidated and accurate view of your property portfolio, as well as comprehensive lease accounting and estates management in Vietnam.

Project Management

On-time, on-budget project management solutions through various staffing models, supply chain optimization and expertise by project and asset type—all customized to ensure success of your global real estate projects.

Residential Leasing

Transaction Management

We are the world’s leading property advisory in property transactions and outsourced portfolio management.

Tư vấn mặt bằng làm việc

Giúp tổ chức tận dụng các khoản đầu tư bất động sản của mình để thúc đẩy thay đổi kinh doanh, thu lợi từ hoạt động kinh doanh hiệu quả và có khả năng sinh lời cao hơn và tạo ra văn hóa làm việc dựa trên hiệu quả.

Định giá và Tư vấn | Khách thuê

Cung cấp giải pháp và dịch vụ bất động sản chất lượng cao, nhất quán, chuyên biệt cho chủ sử dụng.