Hoạt động trên tất cả các thị trường hàng đầu Châu Á, chúng tôi là công ty uy tín nhất về dịch vụ nghiên cứu thị trường và đầu tư bất động sản.

Chúng tôi giúp khách hàng phân tích và diễn giải các xu hướng chính ảnh hưởng đến thị trường đầu tư.

Chiến lược của chúng tôi được lập để hướng nhà đầu tư tập trung vào cấu trúc sở hữu, huy động vốn, lựa chọn bất động sản, chiến lược mua lại và thoái vốn.

Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là những Người có giá trị tài sản lớn bị hấp dẫn bới lợi nhuận tiền thuê cao và khả năng tăng trưởng vốn và các tổ chức đầu tư vào bất động sản như một phương tiện đa dạng hóa danh mục các loại tài sản khác nhau.

Dịch vụ Liên quan

Nhà ở

Tập trung vào việc bán và tiếp thị các dự án nhà ở quốc tế, bao gồm cả tư vấn định vị tiếp thị, tư vấn phát triển và tiếp thị dự án và dịch vụ sau bán hàng.