Dịch vụ Tư vấn Chiến lược tạo ra giá trị cho khách hàng là nhà đầu tư bằng cách kết hợp đội ngũ nhân sự, phương pháp tiếp thị chiến lược và khả năng giao dịch của chúng tôi với mục đích đầu tư của khách hàng.

Với nền tảng dịch vụ tốt nhất trong ngành, chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư bất động sản môt chiến lược tiếp thị và cho thuê chính xác và chuyên biệt, giúp tạo ra hiệu quả đầu tư vượt trội, phù hợp với mục đích đầu tư của khách hàng. Các chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm của chúng tôi là các chuyên gia về xây dựng chiến lược hiệu quả toàn diện để tạo ra giá trị ở tất cả các loại bất động sản thương mại, gồm văn phòng, công nghiệp và bán lẻ. Mối quan hệ độc quyền của CBRE với các chủ sở hữu bất động sản trên toàn cầu (ví dụ, các công ty sở hữu bất động sản xếp thứ 89 trong danh sách 100 công ty lớn nhất thế giới) giúp các chuyên gia của chúng tôi tạo ra và thúc đẩy giá trị khác biệt cho khách hàng là nhà đầu tư  trên thị trường.

Được Hiệp hội Nhà đầu tư Bất động sản Quốc gia công nhận là công ty môi giới số 1 thế giới, CBRE có số lượng giao dịch nhiều hơn 50% so với đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình và chúng tôi tận dụng sự am hiểu tường tận về thị trường mà chúng tôi thu được từ hoạt động này cùng với khả năng nghiên cứu và tư vấn toàn cầu mà khó có công ty nào trong ngành sánh kịp để định vị các loại bất động sản hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Các dịch vụ đầu ngành của chúng tôi bao gồm (một phần danh sách):

  • Kế hoạch tiếp thị và cho thuê chiến lược chuyên biệt
  • Chiến thuật định vị và định giá
  • Phân tích khả năng cạnh tranh
     
  • Đặc điểm và chiến lược của khách thuê có triển vọng
  • Tiếp thị bất động sản
  • Quản lý dự án