Chuyên môn Vượt trội, Không Công ty nào Sánh kịp


T
i CBRE, chúng tôi hiu vic đnh giá chính xác và đáng tin cy đóng vai trò rt quan trng cho s thành công ca tng khon đu tư vào bt đng sn, đó là lý do ti sao chúng tôi cung cp cho khách hàng nhng góc nhìn chuyên bit và tiếp cn cơ s d liu đnh giá toàn cu ln nht và các d liu đc quyn đáng giá nht trong ngành.

Ti Vit Nam, hơn 1.250 bt đng sn vi tng giá tr tài sn lên đến 60 t USD đã được đnh giá và tư vn bi CBRE. Vi mng lưới chuyên gia chuyên nghip, chúng tôi tn dng nhng am hiu th trường chuyên sâu ca mình đ đưa ra nhng quyết đnh sáng sut nht cho c khách hàng trong nước và quc tế.

Vi quy mô toàn  cu, công ngh hin đi và các quy trình làm vic ci tiến đã được áp dng đng nht đ đem đến dch v thm đnh và tư vn vượt tri cho tt c các loi hình bt đng sn trên khp c nước.  Hơn thế na, các chuyên gia đnh giá ca chúng tôi luôn luôn cung cp cho khách hàng các dch v chuyên bit đi vi tng bt đng sn riêng l hoc các danh mc bt đng sn, giúp cho khách hàng có nhng quyết đnh kinh doanh đúng đn nht.

Phương pháp tiếp cn, tư duy và s thành công ca chúng tôi da trên ba nguyên tc ct lõi:

 • Cam kết tuân th chun mc qun lý cht lượng và ri ro đ giúp đm bo s bo mt và n đnh ca khách hàng.
 • Tiếp cn nn tng công ngh và cơ s d liu đu ngành đ đưa ra thông tin đnh giá bt đng sn chinh xác nht.
 • Hot đng trên quy mô toàn cu vi mc đ am hiu đa phương cn thiết đ đem đến s thành công cho các khon đu tư.

Dịch vụ

 

 • Giá tr th trường
 • Đánh giá tin thuê
 • Báo cáo ni b
 • Sát nhp và chuyn nhượng
 • Cho vay thế chp
 • Báo cáo tài chính
 • Phân tích đu tư
 • Phát hành c phiếu ln đu ra công chúng (IPO) và báo cáo cho qũy đu tư
 

Định giá và Tư vấn


 • Thương mại
 • Bán l
 • Trò chơi
 • Dch v ăn ung
 • Đất đai
 • Văn phòng
 • Công nghip và kho vn
 • Golf
 • Cơ s chăm sóc sc khe
 • Trường hc
 • Nhà ở
 • Khu vui chơi gii trí
 • Công trình Xanh
 • Khách sn và Khu ngh dưỡngDịch vụ Liên quan

Định giá và Tư vấn | Nhà đầu tư

Cung cấp dịch vụ định giá, thẩm định và tư vấn bất động sản chính xác và đáng tin cậy để đảm bảo khoản đầu tư thành công vào bất động sản cho khách hàng.

Định giá và Tư vấn | Khách thuê

Cung cấp giải pháp và dịch vụ bất động sản chất lượng cao, nhất quán, chuyên biệt cho chủ sử dụng.