Hiệu quả hoạt động của bạn là Sứ mệnh của chúng tôi


Là một công ty quản lý đầu tư hàng đầu với hơn 40 năm kinh nghiệm, chúng tôi có một nền tảng đầu tư rộng lớn và chuyên sâu, không ngừng đem đến kết quả đầu tư đẳng cấp thế giới và dịch vụ khách hàng vượt trội. Trọng tâm của chúng tôi về bất động sản và cơ sở hạ tầng, năng lực toàn diện và cam kết của chúng tôi với khách hàng đem lại cho chúng tôi một lợi thế cạnh tranh khác biệt.
 
Với các nhân sự quản lý danh mục đầu tư là những chuyên gia về bất động sản và tài sản ở hơn 20 quốc gia, chúng tôi chủ động quản lý và vận hành tài sản để tìm cách tối đa hóa lợi nhuận, luân chuyển dòng vốn một cách có hiệu quả và hiệu lực xuyên quốc gia và kiến tạo giá trị cho khách hàng trên khắp thế giới.  

Tìm hiểu thêm về cách Các Nhà đầu tư Toàn cầu của CBRE có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đầu tư của mình.

Nghiên cứu đầu tư và Chuyên môn Giúp Chúng tôi Trở nên Khác biệt

Bất động sản Dạng Đầu tư Vốn Tư nhân

Công ty tài trợ cho các chương trình đầu tư bất động sản dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Các chương trình bao gồm các giải pháp đầu tư hoàn chỉnh được đưa ra thông qua các khách hàng riêng biệt và các quỹ phối hợp.

Chứng khoán bảo đảm bằng Tài sản Hữu hình

Với việc tập trung vào niêm yết chứng khoán bất động sản và chứng khoán cơ sở hạ tầng, CBRE Clarion Securities cung cấp các giải pháp đầu tư được quản lý chủ động cho các khách hàng trên toàn thế giới.

Global Investors & Energy Procurement Solutions

Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp cải tiến giúp tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư, có xem xét đến mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng là tổ chức đầu tư.