Chuyên gia Hàng đầu Thế giới


Trải khắp Châu Á Thái Bình Dương, các đội ngũ nhân sự tài năng về Thị trường Đầu TưVốn của CBRE có sự am hiểu tường tận về thị trường địa phương, đủ để họ có thể hoạt động thành công trong các thị trường này. Những dấu ấn trên toàn cầu của chúng tôi luôn theo sát sự luân chuyển dòng vốn và chúng tôi hiểu rõ vốn được đầu tư như thế nào trong khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương và bất cứ nơi nào trên thế giới. Thêm vào đó, mạng lưới chuyên gia vốn quốc tế của chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc kết nối khách hàng với nguồn vốn và cơ hội đầu tư xuyên biên giới.

Dịch vụ Thị trường Vốn của CBRE tại Châu Á Thái Bình Dương


Là một phần trong các dịch vụ của chúng tôi đã được minh chứng trong nhiều năm hoạt động ở thị trường này, Dịch vụ Thị trường Vốn Châu Á Thái Bình Dương đem đến những giải pháp dịch vụ chuyên biệt cho khách hàng, bao gồm:

  • Thanh lý/Nhượng bán
  • Mua lại/Mua sắm
  • Nợ và cơ cấu Tài chính


 


Bất kể khách hàng địa phương, khu vực hay toàn cầu có nhu cầu, chúng tôi đều cung cấp các dịch vụ này trong các lĩnh vực sau:


Dịch vụ Liên quan

Bộ phận Tư vấn về Vốn

Bộ phận Tư vấn về Vốn

Tạo điều kiện thu xếp khoản vốn và khoản nợ cho các giao dịch bất động sản và cung cấp dịch vụ tư vấn và nghiên cứu tài chính cho khách hàng.