Giải pháp cho Tất cả Khách hàng


Là công ty tư vấn chiến lược số một thế giới, CBRE có đầy đủ sự am hiểu, kinh nghiệm và giải pháp để đáp ứng nhu cầu của chủ sở hữu và nhà đầu tư bất động sản. Các chuyên gia của chúng tôi với am hiểu tường tận về thị trường địa phương lại được hỗ trợ của các công nghệ dự báo kinh tế lượng, nghiên cứu thị trường đầu ngành và các kiến thức chuyên môn khác sẽ giúp khách hàng đưa ra được những quyết định chính xác.

Các Dịch vụ Chính


Với mạng lưới liên kết xuyên biên giới giữa ngành nghề kinh doanh, bao gồm lĩnh vực văn phòng, công nghiệp, bán lẻ và các lĩnh vực chuyên môn khác, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tích hợp trọn gói bao gồm:

   Dịch vụ cho Khách thuê
   • Mua, thanh lý và cho thuê lại bất động sản
   • Thị trường Vốn Doanh nghiệp
   • Trung tâm Dữ liệu
   • Tư vấn về năng lượng và phát triển bền vững
   • Tư vấn Tài chính
   • Dịch vụ Công nghiệp và Hậu cần
   • Phân tích Lao động
   • Quản lý Cho thuê, bao gồm hoạt động hành chính, giao dịch, thanh toán và kiểm toán
   • Phân tích Vị trí
   • Ưu đãi về Vị trí
   • Phân tích Bán lẻ
   • Dịch vụ Bán lẻ
   • Tối ưu hóa và Thiết lập Tiêu chuẩn Danh mục Đầu tư
   • Tư vấn Phát triển Chiến lược (bao gồm cho thuê hoặc sở hữu)
   • Chuỗi Cung ứng
   • Tư vấn Chiến lược Mặt bằng
   Dịch vụ cho Nhà đầu tư
   • Phân tích Tài sản
   • Phân tích Cạnh tranh
   • Các Giao dịch Tương đồng
   • Tư vấn Chiến lược định giá
   • Tư vấn xây dựng khách thuê tiềm năng
   • Tiếp thị Bất động sản Trọn gói