Uyên Nguyễn

Giám đốc, Bộ phận Giải Pháp Nơi Làm Việc Toàn Cầu, Việt Nam

Ảnh của uyen-nguyen