Nhân Đào

Quản Lý Kinh Doanh Cấp Cao, Trưởng Bộ Phận Cho Thuê Khu Công Nghiệp & Hậu Cần, BỘ PHẬN TƯ VẤN & GIAO DỊCH - VĂN PHÒNG CHO THUÊ, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ HẬU CẦN, VIỆT NAM

Ảnh của nhan-dao