Nguyen-Nguyen_326x248
Nguyên Nguyễn Giám Đốc Hồ Chí Minh
Bộ phận tư vấn và giao dịch | Cho thuê văn phòng
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1