mai-vo-2022_326x248
Mai Võ Phó Giám Đốc, Trưởng Bộ Phận Cho Thuê Mặt Bằng Bán Lẻ VIỆT NAM
Bộ Phận Tư Vấn & Giao Dịch - Văn Phòng Cho Thuê, Khu Công Nghiệp và Hậu Cần
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1