Jonathan-Flexer_326x248
Jonathan Flexer Quản lý cấp cao - Trưởng Bộ phận đại diện khách thuê Việt Nam
Bộ phận tư vấn và giao dịch | Cho thuê văn phòng