Ngoc-Chu_326x248
Ngọc Chu Giám đốc, Trưởng Bộ phận Quản lý Bất động sản Hồ Chí Minh
Property Management
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1