Hieu-Le_326x248-20211122
Hiếu Lê Giám đốc Cấp cao Hồ Chí Minh
Bộ Phận Tư Vấn & Giao Dịch - Văn Phòng Cho Thuê, Khu Công Nghiệp và Hậu Cần
Văn phòng Hồ Chí Minh Tầng 13, Tòa nhà A&B Tower
76A Lê Lai, phường Bến Thành
Quận 1