hang-dang-2022_326x248
Hằng Đặng
Tổng Giám Đốc
Việt Nam
Quản lý điều hành
+0903 408 000
+0903 408 000
Diep-Phan_326x248
Điệp Phan
Giám Đốc Tài Chính
Việt Nam
Bộ phận tài chính kế toán
+84 28 6284 7668 (ext. 2884001)
+84 904 422 885
Dung-Duong_326x248
Dung Dương
Giám Đốc Cấp Cao
Việt Nam
Bộ Phận Nghiên Cứu Và Tư Vấn Phát Triển
+84 28 6284 7668 (ext. 288 4033)
+84 913 381 118
Hoai-An_326x248
An Nguyễn
Giám đốc chi nhánh Hà Nội
Hà Nội
Bộ Phận Nghiên Cứu Và Tư Vấn Phát Triển
+84 24 2220 0220 (ext. 108)
+84 904 233 413
Nga-Pham_326x248
Nga Phạm
Giám Đốc
Việt Nam
Bộ phận hành chính - nhân sự
+84 28 6284 7668 (ext. 2884011)
+84 903 114 658
hieu-le-2022_326x248
Hiếu Lê
Giám Đốc Cấp Cao, Trưởng Bộ Phận Tư Vấn & Giao Dịch
VIỆT NAM
BỘ PHẬN TƯ VẤN & GIAO DỊCH
+84 28 6284 7668 (ext. 288 4057)
+84 908 047 414
Ngoc-Chu_326x248
Ngọc Chu
Giám đốc, Trưởng Bộ phận Quản lý Bất động sản
Hồ Chí Minh
Property Management
+84 28 6284 7668 (ext. 288 4204)
+84 904 428 000
Oanh-Ho_326x248
Oanh Hồ
Giám đốc
Hồ Chí Minh
Bộ phận thẩm định
+84 28 6284 7668 (ext. 288 4042)
+84 989 949 848
Duy-Nguyen_326x248
Duy Nguyễn
Giám Đốc Đầu Tư
Việt Nam
Bộ phận đầu tư
+84 28 6284 7668 (ext. 288 4128)
+84 933 866 284
kiet-vo-2022_326x248
Kiệt Võ
Giám Đốc, Trưởng Bộ Phận Tiếp Thị Dự Án Nhà Ở
VIỆT NAM
BỘ PHẬN TƯ VẤN & GIAO DỊCH – TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở
+84 28 6284 7668 (ext. 288 4083)
+84 902 468 087
mai-vo-2022_326x248
Mai Võ
Phó Giám Đốc, Trưởng Bộ Phận Cho Thuê Mặt Bằng Bán Lẻ
VIỆT NAM
Bộ Phận Tư Vấn & Giao Dịch - Văn Phòng Cho Thuê, Khu Công Nghiệp và Hậu Cần
+84 28 6284 7668 (ext. 2884205)
+84 903 786 567
Ha-Dinh-326x248
Hạ Đinh
Quản lý Cấp cao, Trưởng Bộ phận Marketing Truyền thông
Việt Nam
Bộ phận tiếp thị và truyền thông
+84 933033880
Thao-Huynh_326x248
Thảo Huỳnh
Phó Giám đốc
Hồ Chí Minh
Bộ Phận Pháp Chế
+84 28 6284 7668 (ext. 288 4032)
+84 983 797 679
Uyen-Nguyen-new_326x248
UYÊN NGUYỄN
Giám đốc Bộ phận
Việt Nam
Global Workplace Solutions
+84 919699676