Ngày Hiệu lực: Ngày 10 tháng 01 năm 2006
Đã sửa đổi: Ngày 4 tháng 3 năm 2019

Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie của Trang mạng Toàn cầu

Vui lòng Đọc Kỹ.

CBRE Group, Inc., cùng với các công ty con (gọi chung là “CBRE”, “chúng tôi”, “thuộc chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie của Trang mạng Toàn cầu được thiết kế để giúp bạn hiểu cách CBRE thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân cũng như lựa chọn của bạn trong việc đưa ra các quyết định sáng suốt khi sử dụng các trang mạng công cộng toàn cầu của chúng tôi (gọi chung là ““Trang mạng”” hoặc “Trang web” hoặc “Website”). Chúng tôi cũng miêu tả cách thức để bạn có thể liên hệ với chúng tôi về cách CBRE thực hiện bảo mật.

 1. Chính sách Bảo mật Trang mạng Toàn cầu
  1. Chấp nhận của Bạn Thông qua Sử dụng
  2. Cán bộ bảo vệ dữ liệu
  3. Các Loại Thông tin Chúng tôi Thu thập
  4. Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Bạn Như thế nào
  5. Thông tin được Cung cấp cho Chúng tôi về Bạn từ Bên thứ ba
  6. Thông tin Cá nhân Chúng tôi Chia sẻ
  7. Chuyển giao Dữ liệu Quốc tế
  8. Bảo mật
  9. Quyền lợi của Bạn
 2. Chính sách về Cookie
  1. Cookie được Sử dụng bởi Chúng tôi
  2. Theo dõi Hiệu quả
  3. Tránh và Vô hiệu hóa Cookie
 3. Liên hệ với Chúng tôi

Chính sách Bảo mật Trang mạng Toàn cầu

 1. Chấp nhận của Bạn Thông qua Sử dụng
 2. Chính sách Bảo mật Trang mạng Toàn cầu này mô tả cách CBRE thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân thông qua trang web này. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng trang mạng này cho thấy sự hiểu biết và chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật Trang mạng Toàn cầu. Chính sách này được tích hợp và là một phần của Miễn trừ Trách nhiệm - Điều khoản Sử dụng, điều này chi phối việc bạn sử dụng website nói chung.

  Chính sách Bảo mật Trang mạng Toàn cầu này sẽ tiếp tục được đánh giá dựa trên các công nghệ mới, thực tiễn kinh doanh và nhu cầu khách hàng của chúng tôi. Khi chúng tôi cập nhập và đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ, Chính sách Bảo mật Trang mạng Toàn cầu này có thể phát triển theo. Chúng tôi bảo lưu quyền lợi theo quyết định của CBRE, để thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần khỏi chính sách này bất cứ lúc nào. Người truy cập được khuyến khích xem xét Chính sách Bảo mật Trang mạng Toàn cầu mỗi lần truy cập để cập nhập định kỳ. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo bất kỳ thay đổi nào của chính sách này trước khi các chính sách mới có hiệu lực. Nếu chúng tôi có bất kỳ sự thay đổi nào ở chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, qua e-mail hoặc bằng thông báo trên trang chủ của CBRE

  Việc bạn tiếp tục sử dụng trang mạng của chúng tôi sau khi đã cập nhập các thay đổi về điều khoản đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các thay đổi trên.

 3. Cán bộ bảo vệ dữ liệu
 4. Theo luật pháp địa phương, chúng tôi đã bổ nhiệm các cán bộ bảo vệ dữ liệu (“DPOs”) cho các công ty con của chúng tôi ở Đức. Chúng tôi cũng đã bổ nhiệm một cán bộ bảo vệ dữ liệu tại Pháp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách hoặc thực tế dữ liệu cá nhân của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với các cán bộ bảo vệ dữ liệu theo thông tin sau:

  CBRE GmbH, CBRE PRUSS VALTEQ GmbH, and CBRE Capital Advisors GmbH Astrid Ackermann [email protected]
  CBRE Global Investors Germany GmbH Ravindra Vekaria [email protected]
  CBRE GWS Industrial Services GmbH Sebastian Giesseke [email protected]
  Pháp Aurélie Leclercq [email protected]
 5. Các Loại Thông tin Chúng tôi Thu thập
 6. Chúng tôi có một vài phần trên trang web này (bao gồm các đường dẫn link tới các trang chủ CBRE khác) để bạn có thể gửi thông tin cá nhân và các loại thông tin khác cho chúng tôi. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập hoặc bạn có thể cung cấp bao gồm:

  • Thông tin liên lạc (Ví dụ: tên, địa chỉ gửi thư qua bưu điện hoặc email và số điện thoại)
  • Thông tin nghiệp vụ (Ví dụ: nghề nghiệp, bộ phận và tên tổ chức)
  • Thông tin tài khoản
  • Các chi tiết đăng ký
  • Tên người dùng và mật khẩu
  • Thông tin tài khoản thanh toán
  • Nội dung bạn cung cấp (ví dụ: nghề nghiệp và học vấn, các bình luận, phản hồi tới các câu hỏi)
  • Mã định danh đặc biệt của thiết bị di dộng
  • Thông tin khu vực địa lý
  • Thông tin về hoạt động của bạn ở trang mạng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi.

   

 7. Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Bạn Như thế nào?

  Kết nối Với Bạn – Cung cấp các Ưu đãi và Dịch vụ mà Bạn Quan tâm

  Khi bạn truy cập hoặc giao dịch kinh doanh trên trang mạng này, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi hoặc được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của bạn. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để liên hệ với bạn về các ưu đãi hoặc dịch vụ mà bạn đã thể hiện sự quan tâm. CBRE có quyền kinh doanh hợp pháp để sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn nếu bạn đăng ký làm việc hoặc tham gia vào một mối quan hệ hợp đồng kinh doanh với CBRE. Khi chúng tôi cho rằng bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin này để tiếp xúc với bạn (bằng cách truy cập quy trình opt-out (chọn không tham gia) ) được mô tả bên dưới), chúng tôi sẽ luôn tôn trọng những mong muốn của bạn.

  Kết nối Với Bạn – Bản tin và Mục đích Tiếp thị:

  Để giúp người dùng được cập nhật những tin tức, sản phẩm và dịch vụ mới nhất của chúng tôi, chúng tôi có thể tuân theo luật hiện hành, gửi e-mail và truyền thông tiếp thị đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký trên trang mạng của chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi. Xin lưu ý rằng đôi khi chúng tôi gửi thông báo tiếp thị quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba (Ví dụ: các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba) cũng như sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn đã chọn tham gia vào bất kỳ danh sách e-mail, bản tin hoặc dịch vụ khuyến mại của chúng tôi và sau đó quyết định rằng bạn không còn muốn nhận bản tin hoặc e-mail khuyến mãi như vậy nữa, bạn có thể hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn trong mỗi e-mail chúng tôi gửi cho bạn (hoặc sử dụng quy trình opt-out (chọn không tham gia) được mô tả bên dưới).

  Hoạt động Sử dụng Khác:

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để phục vụ các mục đích sau:

  • Tạo và quản lý bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi và trả lời các thắc mắc của bạn;
  • Đánh giá sự quan tâm của bạn về cơ hội nghề nghiệp và liên lạc với bạn về các cơ hội việc làm hiện có tại CBRE;
  • Vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển sản phẩm và dịch vụ mới; quản lý truyền thông; đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa các quảng cáo của chúng tôi, phân tích và tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ, trang mạng, ứng dụng di động và bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khác);
  • Ẩn danh thông tin cá nhân, chuẩn bị, cung cấp các báo cáo dữ liệu tổng hợp hiển thị thông tin ẩn danh;
  • Thực thi Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc các quyền lợi hợp pháp khác;
  • Có thể được yêu cầu bởi các luật và quy định hiện hành hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ quá trình tư pháp hoặc cơ quan chính phủ nào có hoặc yêu cầu quyền tài phán đối với CBRE.

  Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin theo những cách khác mà chúng tôi thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập. Nếu bạn muốn chúng tôi sử dụng thông tin theo những cách khác, bạn có thể gửi email đến [email protected]

 8.  

 9. Thông tin được Cung cấp cho Chúng tôi về Bạn từ Bên thứ ba
 10. Các Liên kết của Bên thứ ba:

  Khi sử dụng trang mạng của chúng tôi, bạn có thể nhấp qua một số liên kết hoặc quảng cáo nhất định sẽ cho phép bạn mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ do đối tác của chúng tôi cung cấp. Một số đối tác này có thể chia sẻ một số thông tin nhất định mà bạn cung cấp cho họ với chúng tôi. Bằng cách nhấp vào và liên kết đến một liên kết hoặc quảng cáo trên trang mạng của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi nhận và sử dụng bất kỳ thông tin nào (ngoại trừ thông tin thẻ tín dụng) mà bạn có thể cung cấp cho đối tác của chúng tôi, theo các điều khoản và điều kiện giống như bạn đã cung cấp thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào khác hoặc chính sách bảo mật tương ứng của họ hoặc cách họ xử lý thông tin về người dùng của họ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của họ để tìm hiểu cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn.

  Hoạt động Sử dụng của Bên thứ ba:

  Bạn cũng có thể chia sẻ thông tin của mình một cách riêng biệt với các trang mạng hoặc tổ chức khác, chẳng hạn như những trang dùng để tạo danh sách tiếp thị chuyên nghiệp, để nhận các ưu đãi và khuyến mãi đặc biệt từ các liên kết của họ. Các trang mạng hoặc tổ chức này có thể đồng ý chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi. Cho dù bên thứ ba thực sự chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi và mức độ họ chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của họ với chúng tôi và chính sách bảo mật tương ứng của họ. CBRE không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu đối tác hoặc trang web hoặc tổ chức khác thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ, bất kỳ thông tin nào về bạn vi phạm chính sách bảo mật của mình hoặc luật hiện hành.

  Dữ liệu Tiếp thị:

  Chúng tôi có thể mua dữ liệu tiếp thị từ bên thứ ba và thêm dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu người dùng hiện có của chúng tôi để nhắm mục tiêu quảng cáo tốt hơn và cung cấp các ưu đãi thích hợp mà chúng tôi cho rằng bạn quan tâm. Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu tiếp thị này với thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

 11. Thông tin Cá nhân Chúng tôi Chia sẻ
 12. Các Nhà cung cấp:

  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty hoạt động như các đại lý được ủy quyền của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi (Ví dụ: dịch vụ khách hàng/ hỗ trợ) cho bạn, tất cả đều đồng ý chỉ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được chỉ định đó. Mỗi nhà cung cấp phải đồng ý thực hiện và duy trì các quy trình và thực hành bảo mật hợp lý phù hợp với bản chất thông tin của bạn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập trái phép, tổn hại, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ. Bởi vì chúng tôi hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn đến các quốc gia hoặc khu vực pháp lý, nơi không cung cấp cùng một mức độ bảo vệ dữ liệu như quốc gia nơi bạn sống. Nếu chúng tôi thực hiện chuyển giao như vậy, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi, nếu có, sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ phù hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ. Thông tin thêm về Chuyển Dữ liệu Quốc tế đối với thông tin cá nhân của bạn như sau.

  Pháp nhân được Liên kết Hợp pháp:

  Trong trường hợp CBRE được sáp nhập hoặc trong trường hợp chuyển giao tài sản, trang mạng hoặc hoạt động của chúng tôi, CBRE có thể công bố hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn liên quan đến giao dịch đó. Trong trường hợp chuyển giao như vậy, CBRE sẽ thông báo cho bạn qua e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo nổi bật trên trang chủ của chúng tôi trong 30 ngày kể từ khi có bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu CBRE, dẫn đến thay đổi quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các thành viên của CBRE để cung cấp các dịch vụ cho bạn.

  Công bố Hợp pháp:

  Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi được yêu cầu theo luật định, ví dụ, để đáp ứng lệnh tòa hoặc trát hầu tòa hoặc nghĩa vụ pháp lý khác, để đáp ứng yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm đáp ứng an ninh quốc gia hoặc cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu hoặc trong trường hợp đặc biệt khi chúng tôi có lý do tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý đối với người có thể gây thương tích hoặc can thiệp (dù cố tình hoặc vô tình) vào quyền hoặc tài sản của chúng tôi.

  Phá sản:

  Bạn cũng nên biết rằng các tòa án về vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, có thể có thẩm quyền trong những trường hợp nhất định để cho phép chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.

 13. Chuyển Giao Dữ liệu Quốc tế
 14. Đồng ý với Việc Xử lý ở Hoa Kỳ và Các Nơi Khác bằng cách Đăng ký trên Trang mạng này.

  CBRE là một doanh nghiệp toàn cầu. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn cho người nhận và thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở các quốc gia khác với quốc gia nơi thông tin được thu thập ban đầu, bao gồm Hoa Kỳ và các nơi khác có luật pháp ít nghiêm ngặt hơn quốc gia mà bạn đã cung cấp thông tin ban đầu. Bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rõ ràng việc chuyển giao và xử lý thông tin cá nhân đó ở Hoa Kỳ và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác.

  Khi chúng tôi chuyển thông tin của bạn đến các quốc gia khác với quốc gia nơi thông tin được thu thập ban đầu, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật và cookie toàn cầu này hoặc được công bố cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu (Ví dụ: thông báo bảo mật cụ thể của chương trình) và sẽ tuân thủ tất cả luật bảo vệ dữ liệu hiện hành trong việc thực hiện các giao dịch chuyển thông tin đó. Đặc biệt, các thành viên của CBRE US là EU-US và Swiss Shield đã được chứng nhận, và CBRE đã thực hiện các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU đối với thông tin cá nhân được thu thập trong Khu vực kinh tế châu Âu và chuyển giao cho CBRE ở Hoa Kỳ và các nơi khác.

  Nếu bạn phản đối thông tin cá nhân của mình đang được chuyển giao hoặc sử dụng theo cách này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng trang mạng này.

  Chứng nhận Bảo hộ Quyền riêng tư:

  CBRE tuân thủ với Khối liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ. Khung Bảo hộ Quyền riêng tư và khung bảo vệ quyền riêng tư của Thụy Sĩ – Hoa Kỳ theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về thông tin cá nhân được thu thập bởi các chi nhánh CBRE hoặc khách hàng doanh nghiệp trong Khu vực kinh tế châu Âu và/hoặc Thụy Sĩ và chuyển giao cho CBRE, Inc. các chi nhánh có trụ sở tại Hoa Kỳ, bao gồm CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. ( Puerto Rico Employees), CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., Thị trường CBRE của Texas, LP, CBRE HMF, Inc ., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., Công ty Trammell Crow LLC và CBRE Technical Services, LLC tại Hoa Kỳ (“CBRE US”). Chính sách Bảo mật Trang mạng Toàn cầu này bổ sung các thông báo bảo vệ dữ liệu mà khách hàng và thông tin khách hàng có thể đã nhận được. CBRE đã chứng nhận cho Bộ Thương Mại tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, lựa chọn, trách nhiệm về chuyển giao, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và giới hạn mục đích, truy cập, truy đổi, thực thi và trách nhiệm pháp lý. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Chính sách Bảo mật Trang mạng Toàn cầu và Nguyên tắc Bảo vệ Quyền Riêng Tư, Nguyên tắc Bảo vệ Quyền Riêng Tư sẽ thực thi. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/. CBRE phải chịu các quyền hạn thực thi điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang vì liên quan đến sự phù hợp với các yêu cầu của Bảo hộ Quyền riêng tư.

  Khiếu nại Độc lập về Khiếu nại Bảo hộ Quyền riêng tư

  Tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của EU-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, CBRE cam kết giải quyết khiếu nại về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Các cá nhân EU có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách Bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, trước hết nên liên hệ với CBRE tại: [email protected].

  CBRE đã cam kết tiếp tục tham khảo các khiếu nại về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư chưa được giải quyết cho JAMS – một nhà cung cấp giải pháp tranh chấp thay thế có trụ sở tại Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được xác nhận kịp thời về khiếu nại của bạn, hoặc nếu chúng tôi không giải quyết khiếu nại của bạn về sự hài lòng của bạn, vui lòng liên hệ hoặc truy cập https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim để biết thêm thông tin hoặc gửi đơn khiếu nại. Các dịch vụ của JAMS được cung cấp miễn phí cho bạn. Bạn có quyền lợi, trong những điều kiện nhất định, để yêu cầu trọng tài ràng buộc đối với các khiếu nại liên quan đến tuân thủ Bảo hộ Quyền riêng tư không được giải quyết bởi JAMS. Để biết thêm thông tin về trọng tài ràng buộc, hãy truy cập: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

 15. Bảo mật
 16. CBRE nỗ lực bảo vệ an ninh thông tin cá nhân của bạn và lựa chọn của bạn cho mục đích sử dụng. Chúng tôi sử dụng Lớp cổng bảo mật hoặc công nghệ SSL để bảo vệ việc truyền thông tin cá nhân nhạy cảm như số thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên một máy chủ bảo mật và sử dụng các thủ tục được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ việc truy cập, hủy, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ.

  Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện (và yêu cầu các nhà cung cấp bên thứ ba thực hiện) các biện pháp bảo mật hợp lý về mặt thương mại liên quan đến thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ và lưu trữ trên trang mạng, do tính chất mở của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi hoặc được truyền đến hoặc từ người dùng, sẽ không bị truy cập trái phép và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi trộm cắp hoặc mất mát, truy cập trái phép hoặc thiệt hại hoặc chặn bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin liên lạc nào. Bằng việc sử dụng trang mạng, bạn xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý giả định những rủi ro này.

 17. Quyền lợi của Bạn

Truyền thông Tiếp thị:

Khi bạn đăng ký trên trang mạng này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chọn liệu bạn có muốn nhận e-mail và các thông tin truyền thông từ chúng tôi như các ưu đãi, tin tức, báo cáo và các thông tin về khuyến mãi khác hay không. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn hoặc từ chối nhận các liên lạc đó bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả bên dưới. Chúng tôi cũng đang cải thiện trang mạng này với trang tùy chọn bảo mật để bạn có thể kiểm soát thông tin bạn muốn nhận từ chúng tôi.

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi: (a) qua điện thoại, theo số +1 877 227 3330; (b) bằng fax, tại +1 212 6187085; (c) bằng cách làm theo hướng dẫn Chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký có trong nội dung của bất kỳ e-mail tiếp thị nào từ chúng tôi; (d) bằng cách gửi cho chúng tôi một e-mail tại [email protected], [email protected], bao gồm một bản sao của e-mail bạn đã nhận được và bằng cách gõ "Xóa" trong dòng chủ đề của e-mail của bạn; hoặc (e) qua đường bưu điện, CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Người nhận: Giám đốc Bảo mật Dữ liệu Toàn cầu.

Nếu bạn sống ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi, bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected], bao gồm một bản sao của e-mail bạn đã nhận được và bằng cách gõ "Xóa" trong dòng chủ đề e-mail của bạn.

Nếu bạn sống ở Châu Á hoặc Thái Bình Dương, bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected], bao gồm một bản sao của e-mail bạn đã nhận và bằng cách gõ "Xóa" trong dòng chủ đề e-mail của bạn.

Nếu bạn chọn không nhận bản tin hoặc thư tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi sẽ không: (i) ngăn cản chúng tôi kết nối với bạn, bằng e-mail hoặc cách khác, về mối quan hệ hiện tại hoặc quá khứ của bạn với chúng tôi và (ii) loại trừ chúng tôi, bao gồm nhân viên của chúng tôi, nhà thầu, đại lý và đại diện khác, truy cập và xem thông tin cá nhân của bạn trong quá trình duy trì và cải thiện trang mạng.

Phản đối hoặc Hủy đăng ký Tiếp thị Trực tiếp:

YBạn có thể hủy đăng ký hoặc nhận tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi; hoặc yêu cầu chỉnh sửa hoặc đối tượng xử lý thông tin cá nhân của bạn được thu thập bởi trang mạng này bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản tới (a) [email protected] hoặc (b) [email protected] nếu bạn sống ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi hoặc (c) [email protected] nếu bạn ở Châu Á Thái Bình Dương.

Yêu cầu Quyền truy cập Thông tin Cá nhân của Bạn và Các Quyền Khác:

Bạn có thể yêu cầu xem xét, truy cập, sửa chữa, xóa hoặc yêu cầu để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn bằng cách yêu cầu trên cổng quyền đối tượng dữ liệu của CBRE hoặc gửi yêu cầu của bạn đến [email protected]. Hướng dẫn của CBRE về Yêu cầu chủ đề dữ liệu GDPR có sẵn trên Cổng thông tin DSR.

Khiếu nại Độc lập đối với Khiếu nại Bảo hộ Quyền riêng tư:

Thông tin Khiếu nại Độc lập đối với Khiếu nại Bảo hộ Quyền riêng tư có thể được tìm thấy ở phần trên.

Chính sách Cookie – Tự động Thu thập Dữ liệu

Bằng cách sử dụng trang mạng này, bạn đang đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie.

Cookie là gì: Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang mạng lưu trữ trên máy tính cá nhân, điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của bạn, với thông tin về định vị của bạn trên trang mạng đó. Cookie giúp duyệt mạng dễ dàng hơn và giúp người dùng thân thiện hơn. Cookie chứa tên của máy chủ đến, thời điểm hết hạn của cookie và giá trị – thường là một số duy nhất được tạo ngẫu nhiên. Cookie không cấp quyền truy cập và cũng không làm hỏng máy tính của bạn.

 1. Cookie được Chúng tôi Sử dụng
 2. Cách chúng tôi sử dụng Cookie:

  Khi bạn truy cập trang mạng của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie để xác định bạn là người dùng hợp lệ, để đảm bảo rằng không ai có thể đăng nhập đồng thời với tài khoản của bạn từ máy tính khác và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn dựa trên tùy chọn đăng ký của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để giúp chúng tôi tạo điều kiện cho bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát nào mà chúng tôi cung cấp.

  Cookie Không được Sử dụng để Lưu trữ Dữ liệu Nhạy cảm:

  Cookie chúng tôi sử dụng không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm, ví dụ: địa chỉ nhà riêng, mật khẩu hay thông tin thẻ tín dụng.

  Các Cookie chính mà chúng tôi sử dụng:

  Dưới đây là danh sách các cookie chính mà chúng tôi sử dụng và mục đích sử dụng:

  Loại Cookie
  Type
  Tên Mục đích Hết hạn
  Phân tích _utma Được sử dụng để ghi lại dữ liệu ẩn danh về lượt truy cập của bạn.
  Thông tin được tổng hợp vào tài khoản Google Analytics của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu này dưới mọi hình thức.
  2 năm
  Phân tích
  _utmb
  Như trên.
  30 phút
  Phân tích
  _utmb Như trên.
  Khi bạn tắt trình duyệt
  Phân tích _utmz Như trên. 6 tháng
  Phân tích
  MF_user Cookie này xác định xem người dùng có phải là khách truy cập quay lại hay lần đầu tiên với mục đích phân tích hay không. Điều này được thực hiện đơn giản bằng một chuyển đổi có/không – không thêm thông tin nào về người dùng được lưu trữ.. 90 ngày
  Phân tích _GA Cho phép trang mạng phân tích những người dùng đặc biệt thông qua các phiên truy cập nhưng không thể phân biệt những người dùng đặc biệt thông qua các trình duyệt và thiết bị khác nhau. 90 ngày
  Phân tích _Gid Cho phép trang mạng phân tích những người dùng đặc biệt thông qua các phiên truy cập nhưng không thể phân biệt những người dùng đặc biệt thông qua các trình duyệt và thiết bị khác nhau.. 90 ngày
  Phân tích SC_ANALYTICS_
  GLOBAL_COOKIE
  Xác định các lần truy cập lặp lại từ một người dùng đơn lẻ ẩn danh trên các trang web CBRE. 1 năm
  Hiệu suất Adrum
  Cookie hiệu suất để theo dõi kỹ thuật tải của máy chủ. Khi đóng phiên
  Hiệu suất ASP.NET_SessionId Thu thập và báo cáo về thông tin không thể nhận dạng tổng hợp, sau đó có thể được sử dụng để báo cáo về hiệu suất của trang mạng và cung cấp thông tin chi tiết về cách trang mạng hiện đang được sử dụng và cách trang mạng có thể được cải thiện. 1 năm
  Trạng thái đăng nhập của người dùng GRG_jwtToken Xác định xem người dùng có đăng nhập vào Cổng Nghiên cứu Toàn cầu của CBRE hay không. Đăng nhập có thể tồn tại đến 90 ngày hoặc khi người dùng đăng xuất. 90 ngày
  Trạng thái đăng nhập của người dùng auth_id_token Xác định người dùng được xác thực bằng đăng nhập một lần và có thể tải xuống Báo cáo của CBRE 90 ngày 3. Theo dõi Hiệu quả
 4. Đôi khi, chúng tôi sử dụng cookie cũng như công nghệ theo dõi, chẳng hạn như đèn hiệu trang mạng, trong e-mail quảng cáo mà chúng tôi gửi cho người đăng ký hoặc quảng cáo cho website của chúng tôi. Các thiết bị theo dõi hiệu quả này giúp chúng tôi theo dõi xem người nhận e-mail đã hoàn thành một sự kiện chưa, chẳng hạn như đăng ký dùng thử miễn phí. Những thông tin này không phải là nhận dạng cá nhân và được thu thập ở cấp độ tổng hợp. Đôi khi, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi theo dõi hoạt động trong trang mạng của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể sử dụng Cookie tạm thời và/hoặc công nghệ báo hiệu web để tạo điều kiện theo dõi nhưng dữ liệu sẽ không được theo dõi theo cách nhận dạng cá nhân. Bên thứ ba có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập trên trang mạng của chúng tôi cũng có thể sử dụng Cookie và chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của họ để biết thông tin về Cookie và các thực tiễn bảo mật khác.

 5. Tránh và Vô hiệu hóa Cookie
 6. Tránh Sử dụng Cookie trên Trang mạng này: Nếu bạn muốn ngăn chúng tôi sử dụng Cookie trên thiết bị của bạn, trước khi điều hướng trên trang mạng này, trước tiên bạn phải vô hiệu hóa việc sử dụng Cookie trong trình duyệt của mình và sau đó xóa Cookies được lưu trong trình duyệt của bạn khi liên kết với trang mạng này.

  Vô hiệu hóa và Ngăn chặn Sử dụng Thêm Cookie: Bạn có thể hạn chế, chặn hoặc xóa Cookie khỏi trang web này bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cấu hình trình duyệt của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện việc này và tìm thêm thông tin về Cookie, tại: www.allaboutcookies.org. Ngoài ra, trong khi mỗi trình duyệt có cài đặt và cấu hình khác nhau, thì thường có thể điều chỉnh cài đặt cookie trong menu "Tùy chọn" hoặc "Công cụ". Menu "Trợ giúp" của trình duyệt của bạn có thể cung cấp thông tin bổ sung.Liên hệ với chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc lo ngại nào về về Chính sách bảo mật toàn cầu, có câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng trang mạng hoặc muốn xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi các mục đích tiếp thị trực tiếp của chúng tôi. Phương châm kinh doanh tiêu chuẩn của chúng tôi là giữ lại bất kỳ thông tin liên lạc nào từ khách truy cập trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới [email protected] cho chúng tôi tại 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Người nhận: Giám đốc Bảo mật Dữ liệu Toàn cầu.

Khách truy cập ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi:

Nếu bạn sống ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi, bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc bằng văn bản cho chúng tôi tại St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, United Kingdom, Người nhận: Cán bộ Quản lý Bảo mật Dữ liệu Cấp cao Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Khách truy cập ở Châu Á hoặc Thái Bình Dương:

Nếu bạn ở Châu Á hoặc Thái Bình Dương, bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc viết thư cho chúng tôi tại 40 / F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Thành phố Makati, Philippines 1227, Ghi chú: Người quản lý cấp cao của APAC, Bảo mật dữ liệu.