Trang chủ   »   Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật Web và Cookie Toàn cầu

 

Cập nhật lần cuối: Ngày 20 tháng 2 năm 2020

 

Vui lòng đọc kỹ.

CBRE Group, Inc., cùng với các công ty con (gọi chung là “CBRE”, “chúng tôi”, “cho chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Chính sách Bảo mật Web và Cookie Toàn cầu của chúng tôi (“Chính sách”) áp dụng cho việc quý vị sử dụng các trang web công cộng toàn cầu của chúng tôi (gọi chung là “Trang web”), cũng như những tương tác chuyên môn giữa quý vị với nhân viên của CBRE. Chính sách này được thiết kế để giúp quý vị hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị và các lựa chọn của quý vị khi đưa ra quyết định có căn cứ lúc sử dụng Trang web. Chúng tôi cũng mô tả cách quý vị có thể liên hệ với chúng tôi liên quan tới thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

 1. Chính sách Bảo mật Web Toàn cầu

  1. Chấp nhận thông qua sử dụng
  2. Các loại thông tin chúng tôi thu thập
  3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị
  4. Thông tin được bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi về quý vị
  5. Các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị
  6. Chuyển dữ liệu quốc tế
  7. Bảo mật
  8. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của quý vị trong bao lâu
  9. Quyền riêng tư của quý vị
  10. Thay đổi chính sách này
  11. Nhân viên Phụ trách Bảo vệ Dữ liệu
 2. Chính sách Cookie – Thu thập Dữ liệu Tự động

  1. Chúng tôi Sử dụng Cookie
  2. Theo dõi Hiệu năng
  3. Quản lý Tùy chọn Cookie của bạn
 3. Liên hệ với Chúng tôi
 1. Chính sách Bảo mật Web Toàn cầu

   

   

  1. Chấp nhận thông qua sử dụng

Chính sách Bảo mật Web Toàn cầu này mô tả cách CBRE thu thập, sử dụng và tiết lộ một số thông tin cá nhân nhất định được thu thập qua Trang web này. Xin lưu ý rằng, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, việc quý vị sử dụng Trang web này chứng tỏ quý vị hiểu và chấp nhận các điều khoản trong Chính sách Bảo mật Web Toàn cầu này. Chính sách Bảo mật Web Toàn cầu này được kết hợp trong và là một phần Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc quý vị sử dụng Trang web nói chung.
 

 1. Các loại thông tin chúng tôi thu thập
   

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ quý vị, hoặc quý vị có thể chọn cung cấp bao gồm:

 • Thông tin liên hệ (như tên, địa chỉ bưu chính hoặc địa chỉ email và số điện thoại của quý vị)
 • Liên quan đến hoạt động tuyển dụng của chúng tôi, thông tin nghề nghiệp của quý vị (như tên, email doanh nghiệp, điện thoại doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, quốc gia nơi quý vị kinh doanh, ngành, chức danh hoặc vai trò)
 • Thông tin tài khoản (như tên người dùng hoặc mật khẩu)
 • Dữ liệu Quan hệ Khách hàng (như thông tin liên lạc cho mục đích công việc, quốc gia nơi quý vị kinh doanh, ngành, chức danh hoặc vai trò, dữ liệu về tương tác và các mối quan hệ trong công việc, bao gồm người liên hệ chính của CBRE và hồ sơ tương tác giữa quý vị và CBRE, tùy chọn liên hệ và thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi để hỗ trợ trong quan hệ kinh doanh, chẳng hạn như các loại hình đầu tư mà quý vị quan tâm)
 • Thông tin nhận dạng trực tuyến (như thông tin nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động và dữ liệu địa lý của quý vị)
 • Thông tin về việc quý vị sử dụng các trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách Cookie

Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin sau đây về quý vị từ các bên thứ ba:

 • Tương tác truyền thông xã hội của quý vị với chúng tôi (ví dụ, khi quý vị "thích" trên các nền tảng truyền thông xã hội)
 • Thông tin kỹ thuật từ quảng cáo mà chúng tôi đặt trên trang web của bên thứ ba (chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và phiên bản, thông tin nhận dạng thiết bị, cài đặt địa điểm và múi giờ)
   

                3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị

Trao đổi thông tin với quý vị – Chào bán sản phẩm và dịch vụ mà quý vị đã thể hiện sự quan tâm:
 

Khi truy cập hoặc giao dịch trên Trang web này, quý vị có thể phải đăng ký với chúng tôi hoặc được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản. Khi quý vị cung cấp thông tin này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin ấy để liên hệ với quý vị để chào bán sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đã thể hiện sự quan tâm. CBRE có lợi ích kinh doanh chính đáng khi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị để cung cấp dịch vụ được yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, trường hợp chúng tôi tin tưởng vào sự chấp thuận của quý vị, nếu quý vị cho chúng tôi biết rằng quý vị không muốn chúng tôi sử dụng thông tin này để tiếp tục liên hệ với quý vị (bằng cách truy cập quy trình chọn không tham gia mô tả dưới đây), chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của quý vị.
 

 Trao đổi thông tin với quý vị – Mục đích thư sự kiện và tiếp thị:
 

Để cập nhật cho người dùng và khách hàng về những tin tức, sản phẩm và dịch vụ mới nhất, chúng tôi có thể gửi email và thông tin tiếp thị đến địa chỉ email mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký trên Trang web hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi. CBRE tuân thủ pháp luật hiện hành khi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích này và căn cứ vào sự chấp thuận của quý vị nếu áp dụng (như ở EU). Xin lưu ý rằng chúng tôi thỉnh thoảng hợp tác với bên thứ ba để gửi thông tin tiếp thị nhằm xúc tiến sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba (ví dụ như sản phẩm, dịch vụ của đối tác kinh doanh) cũng như sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý vị chọn tham gia danh sách email, nhận bản tin hay các đề nghị quảng cáo khác của chúng tôi, về sau quý vị có thể hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn mà chúng tôi gửi cho quý vị (hoặc sử dụng quy trình chọn không tham gia mô tả dưới đây).
 

Tương tác chuyên nghiệp với quý vị – Quản lý quan hệ khách hàng:
 

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu quan hệ khách hàng (thu thập qua danh thiếp với nhân viên của CBRE hoặc khi quý vị giao tiếp với nhân viên của CBRE, ví dụ như qua điện thoại hay email) để cung cấp dịch vụ mà quý vị yêu cầu và quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi với quý vị. Chúng tôi cũng có thể sử dụng một số dữ liệu tổng hợp, được xử lý bỏ thông tin nhận biết về khách hàng nhằm mục đích phân tích dữ liệu nội bộ của chúng tôi. CBRE có lợi ích kinh doanh chính đáng khi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị để cung cấp dịch vụ yêu cầu và có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Với sự chấp thuận của quý vị, chúng tôi có thể gửi cho quý vị thông tin hoặc dịch vụ hay nội dung có tính chất quảng cáo mà chúng tôi cho là có thể liên quan tới quý vị.
 

Sử dụng cho mục đích khác:
 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân thu thập về quý vị cho các mục đích sau đây:

 • Điều hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển sản phẩm và dịch vụ mới; quản lý thông tin giao tiếp; xác định hiệu quả và tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo; phân tích sản phẩm, dịch vụ, trang web, ứng dụng di động và bất cứ tài nguyên số nào khác; tạo điều kiện hỗ trợ tính năng của trang web và ứng dụng di động cùng các tài nguyên số khác)
 • Soạn thảo và cung cấp báo cáo dữ liệu tổng hợp, có thể bao gồm thông tin ẩn danh
 • Thực thi Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc các quyền lợi hợp pháp khác

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin theo cách khác sau khi gửi thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập. Nếu quý vị phản đối cách chúng tôi sử dụng thông tin, quý vị có thể gửi email tới địa chỉ PrivacyAdministrator@CBRE.com.
 

 1. Thông tin được bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi về quý vị
   

Nội dung của bên thứ ba:
 

Chúng tôi có thể trình bày hoặc nhúng nội dung trên Trang web của mình, chẳng hạn như danh sách tài sản, do nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi cung cấp. Nội dung này có thể chứa liên kết tới các trang khác không do CBRE điều hành hoặc có thể yêu cầu thông tin cá nhân. Ví dụ, nội dung này có thể yêu cầu địa chỉ email để đăng ký nhận thông báo hoặc chia sẻ danh sách với bạn bè. Thông tin này do các nhà cung cấp của chúng tôi thu thập chứ không phải chúng tôi. Trong một số trường hợp, những nhà cung cấp này có thể chia sẻ thông tin cá nhân mà họ thu thập được từ quý vị với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực hành quyền riêng tư của nhà cung cấp. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên xem kỹ chính sách về quyền riêng tư của họ để hiểu cách họ sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho họ.
 

Sử dụng bởi bên thứ ba:
 

Quý vị cũng có thể chia sẻ riêng thông tin của mình với các trang web hay  thực thể khác, chẳng hạn như đơn vị tạo lập danh sách tiếp thị chuyên nghiệp, để nhận đề nghị và quảng cáo đặc biệt từ các bên liên kết với họ. Những trang web hoặc thực thể này có thể chia sẻ thông tin của quý vị với chúng tôi. CBRE không nhận trách nhiệm nếu một đối tác, trang web hay thực thể khác thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ, bất cứ thông tin nào về quý vị mà vi phạm chính sách về quyền riêng tư hoặc pháp luật hiện hành.
 

Dữ liệu tiếp thị:
 

Khi pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ mua dữ liệu tiếp thị từ bên thứ ba và thêm vào cơ sở dữ liệu người dùng hiện tại để xác định mục tiêu quảng cáo cho tốt hơn và đưa ra đề nghị thích hợp mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ quan tâm. Chúng tôi cũng có thể liên kết dữ liệu tiếp thị này với thông tin nhận dạng cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.
 

 1. Các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị

Bên thứ ba để xác định lại mục tiêu quảng cáo:
 

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về cách quý vị sử dụng Trang web của mình với nhà cung cấp bên thứ ba để trình bày cho quý vị những mẩu quảng cáo có ý nghĩa hơn. Ví dụ, nhà cung cấp của chúng tôi có thể theo dõi hoạt động duyệt xét của quý vị trên Trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng cookie để hiện quảng cáo theo mối quan tâm của quý vị khi quý vị duyệt Web hoặc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Trong một số trường hợp, nhà cung cấp của chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin về hoạt động duyệt web của quý vị trên trang web của chúng tôi nhằm mục đích phân tích. CBRE căn cứ vào sự chấp thuận của quý vị để xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị có thể xem thêm thông tin về những cookie này, bao gồm cách đưa ra hoặc rút lại sự chấp thuận, trong Chính sách Cookie của chúng tôi ở bên dưới.
 

Nhà cung cấp dịch vụ:
 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các công ty đóng vai trò là đại lý được ủy quyền của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ, bao gồm các nhóm nhà cung cấp dịch vụ sau đây:

 • nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ CNTT, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ đám mây
 • hãng tiếp thị, quảng cáo và truyền thông
 • đơn vị kiểm toán và cố vấn bên ngoài
 • nhà cung cấp dịch vụ phân tích cookie
 • đơn vị quảng cáo trực tuyến
 • nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm / phân tích trang web
   

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ phải đồng ý thực hiện và duy trì các thủ tục và thực hành an ninh hợp lý và thích hợp đối với bản chất thông tin của quý vị nhằm bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc bị truy cập trái phép, phá hủy, sử dụng, sửa đổi hay tiết lộ trái phép. Do hoạt động trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý vị tới các quốc gia hay lãnh thổ pháp lý nơi không áp dụng cùng mức bảo vệ dữ liệu như quốc gia nơi quý vị đang đặt trụ sở. Nếu thực hiện chuyển giao như vậy, chúng tôi sẽ hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ nếu triển khai các biện pháp bảo vệ cần thiết, phù hợp với pháp luật hiện hành, để bảo đảm thông tin của quý vị được bảo vệ. Dưới đây là thông tin bổ sung về nội dung Chuyển dữ liệu quốc tế  với thông tin cá nhân của quý vị.
 

Trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị cho lợi ích chính đáng của mình, quý vị có thể phản đối việc tiết lộ này. Xin lưu ý rằng khi quý vị phản đối việc tiết lộ thông tin cá nhân cho lợi ích chính đáng của CBRE, việc đó có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị. Dưới đây là thông tin bổ sung về mục Quyền của quý vị dưới đây.
 

Thực thể liên kết pháp lý:
 

Trong trường hợp CBRE được sáp nhập, hay trong trường hợp chuyển giao tài sản, CBRE có thể tiết lộ hoặc truyền thông tin cá nhân liên quan tới giao dịch đó. Trong trường hợp truyền thông tin, CBRE sẽ thông báo cho quý vị qua email hoặc đăng thông báo nổi bật trên Trang web của chúng tôi trong 30 ngày kể từ ngày thay đổi quyền sở hữu của CBRE dẫn đến thay đổi thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các chi nhánh của CBRE để cung cấp hoặc đề xuất dịch vụ cho quý vị.
 

Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật:
 

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị khi pháp luật yêu cầu, ví dụ như theo lệnh của tòa, trát hay nghĩa vụ pháp lý khác, theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm mục đích nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan an ninh quốc gia hay thực thi pháp luật, hoặc trong trường hợp đặc biệt khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân là cần thiết để nhận dạng, liên hệ hay khởi kiện đối tượng có thể đã gây ra thương tích hay can thiệp vào quyền lợi hay tài sản của chúng tôi (dù là cố ý hay vô ý).
 

 1. Chuyển dữ liệu quốc tế
   

Xử lý tại Hoa Kỳ và nơi khác bằng cách đăng ký trên Trang web này
 

CBRE là một doanh nghiệp toàn cầu. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị cho người nhận, đồng thời thông tin cá nhân của quý vị có thể được lưu trữ và xử lý, ở những quốc gia khác ngoài quốc gia nơi thông tin được thu thập lúc đầu, bao gồm Hoa Kỳ và lãnh thổ khác, nơi mà có thể có luật bảo vệ dữ liệu kém nghiêm ngặt hơn so với quốc gia nơi quý vị đã cung cấp thông tin lúc dầu.
 

Khi chúng tôi chuyển thông tin của quý vị cho các quốc gia khác ngoài quốc gia nơi thông tin được thu thập lúc đầu, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của quý vị theo mô tả trong Chính sách này hoặc được tiết lộ cho quý vị tại thời điểm thu thập dữ liệu (ví dụ: qua thông báo về quyền riêng tư áp dụng cho chương trình) và sẽ tuân thủ tất cả pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khi thực hiện việc chuyển giao đó.
 

Nếu quý vị có trụ sở tại lãnh thổ pháp lý ngoài Hoa Kỳ thì cần phải chuyển thông tin cá nhân để cung cấp thông tin cần thiết và/hoặc thực hiện bất kỳ dịch vụ được yêu cầu nào. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc gửi thông tin này cũng được coi như quý vị chấp thuận cho truyền thông tin qua biên giới.
 

Trong trường hợp truyền thông tin từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area, EEA) đến Hoa Kỳ và các lãnh thổ pháp lý khác không thuộc EE:

 • Công ty liên kết ở Hoa Kỳ của CBRE là đơn vị có chứng nhận Privacy Shield của US-US và Thụy Sĩ-US, và
 • CBRE đã ký kết Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của EU cho thông tin cá nhân được thu thập trong Khu vực Kinh tế Châu Âu và được truyền cho CBRE ở Hoa Kỳ và nơi khác.

Nếu pháp luật hiện hành cho phép, quý vị có thể yêu cầu thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ dữ liệu của quý vị khi truyền ra bên ngoài EEA bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin nêu dưới đây.
 

Chứng nhận Privacy Shield:
 

CBRE tuân thủ Khung Privacy Shield giữa EU-U.S. và Khung Privacy Shield giữa Thụy Sĩ – U.S. theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về thông tin cá nhân được thu thập bởi các bên liên kết và khách hàng doanh nghiệp của CBRE có trụ sở trong Khu vực Kinh tế Châu Âu và/hoặc Vương Quốc Anh và/hoặc Thụy Sĩ và được truyền cho CBRE, Inc. và các bên liên kết 100% có trụ sở tại Hoa Kỳ của họ, bao gồm CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC và Trammell Crow Company LLC ở Hoa Kỳ (“CBRE US”). Chính sách này bổ sung thông báo bảo vệ dữ liệu mà Khách hàng và nhân viên liên hệ của Khách hàng có thể đã nhận được. CBRE đã chứng nhận với Bộ Thương Mại rằng hãng tuân thủ Bộ nguyên tắc Privacy Shield về thông báo, lựa chọn, trách nhiệm chuyển tiếp, an ninh, tính toàn vẹn dữ liệu và giới hạn mục đích, tiếp cận, cầu viện, thực thi và trách nhiệm. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản trong Chính sách này và Nguyên tắc Privacy Shield, Nguyên tắc Privacy Shield sẽ được ưu tiên. Để tìm hiểu thêm về chương trình Privacy Shield và xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/. CBRE tuân thủ các quyền thực thi điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu về Privacy Shield.
 

Tiết lộ và Trách nhiệm về Chuyển tiếp:
 

CBRE được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật. CBRE có thể, như được tiết lộ trong phần Các Bên Thứ Ba mà Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Quý Vị, chuyển thông tin cá nhân tới bên thứ ba. CBRE vẫn chịu trách nhiệm theo Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư nếu bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân đó theo cách không phù hợp với Nguyên tắc, trừ khi chúng tôi chứng minh rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự kiện gây tổn hại.
 

Cầu viện độc lập trước Khiếu nại về Privacy Shield:
 

Theo Nguyên tắc Privacy Shield giữa EU-US và Thụy Sĩ-US, CBRE cam kết giải quyết các khiếu nại về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của quý vị. Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ có yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách Privacy Shield cần liên hệ với CBRE theo địa chỉ: Privacy.Office@cbre.com.
 

CBRE cam kết tiếp tục trình khiếu nại về Privacy Shield chưa giải quyết lên JAMS, một đơn vị cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị không nhận được xác nhận kịp thời của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi chưa giải quyết khiếu nại của quý vị một cách thỏa đáng, vui lòng liên hệ hoặc truy cập https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield để biết thêm thông tin hoặc nộp đơn khiếu nại. Dịch vụ của JAMS được cung cấp miễn phí cho quý vị. Trong một số điều kiện nhất định, quý vị có thể để nộp đơn xin phân xử ràng buộc về việc tuân thủ Privacy Shield mà JAMS giữa giải quyết. Để biết thêm thông tin về phân xử ràng buộc, hãy truy cập: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.
 

 1. Bảo mật

CBRE nỗ lực để bảo vệ bảo mật thông tin cá nhân và các lựa chọn của quý vị cho mục đích sử dụng dự kiến. Chúng tôi sử dụng công nghệ Lớp ổ cắm an toàn (Secure Socket Layer, SSL) để bảo vệ quá trình truyền thông tin cá nhân nhạy cảm như số thẻ tín dụng của quý vị. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị trên máy chủ an toàn và sử dụng các quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khỏi bị truy cập trái phép, phá hủy, sử dụng, sửa đổi hay tiết lộ trái phép.
 

Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện (và yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi phải thực hiện) các biện pháp phòng ngừa an ninh hợp lý về mặt thương mại cho thông tin cá nhân được thu thập từ và lưu trữ trên Trang web. Do tính chất mở của Internet, chúng tôi không thể bảo đảm rằng mọi thông tin cá nhân của quý vị được lưu trên máy chủ của chúng tôi hay truyền tới hoặc nhận từ một người dùng sẽ không bị truy cập trái phép. Chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm đối với việc bị ăn trộm hay mất mát, truy cập trái phép hoặc làm hỏng, hay can thiệp vào bất cứ dữ liệu hay thông tin liên lạc nào. Bằng việc sử dụng Trang web, quý vị xác nhận rằng quý vị hiểu và đồng ý nhận những rủi ro này.
 

 1. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của quý vị trong bao lâu
   

Chúng tôi chỉ giữ lại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị trong thời gian cần thiết cho mục đích thu thập thông tin đó và trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng, khi không còn cần sử dụng thông tin cá nhân của quý vị nữa, chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin cá nhân của quý vị, trừ khi chúng tôi cần phải giữ kín thông tin của quý vị để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hay quy định mà chúng tôi phải tuân thủ).
 

 1. Quyền riêng tư của quý vị
   

Thông tin Tiếp thị:
 

Khi quý vị đăng ký trên Trang web này, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị chọn xem quý vị có muốn nhận email và thông tin điện tử từ chúng tôi như các đề nghị, tin tức, báo cáo và các tài liệu quảng cáo khác hay không. Quý vị có thể rút lại sự chấp thuận của mình hoặc chọn không nhận những thông tin như vậy vào bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi như mô tả dưới đây.
 

Ngoài ra, trường hợp chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho lợi ích chính đáng, quý vị sẽ có quyền phản đối việc xử lý đó. Xin lưu ý rằng nếu quý vị phản đối việc xử lý này, việc đó có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong chính sách này.
 

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo cách sau đây:
 

(a) qua điện thoại, theo số +1 877 227 3330 hoặc bằng fax, theo số +1 212 618 7085
 

(b) bằng cách làm hướng dẫn Chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký trong nội dung của bất kỳ email tiếp thị nào từ chúng tôi
 

(c) bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi tại địa chỉ PrivacyAdministrator@cbre.com, kèm theo một bản sao email quý vị đã nhận và gõ "Xóa" vào dòng chủ đề của email
 

 • Nếu quý vị ở Châu Âu, Trung Đông hay Châu Phi, quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ EMEA.PrivacyAdministrator@cbre.com, kèm một bản sao email quý vị đã nhận và gõ "Xóa" vào dòng chủ đề của email
 • Nếu quý vị ở Châu Á hoặc khu vực Thái Bình Dương, quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ PrivacyAdministratorAPAC@cbre.com, kèm một bản sao email quý vị đã nhận và gõ "Xóa" vào dòng chủ đề của email
   

(d) bằng đường bưu điện: CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Giám đốc Toàn cầu, Quyền riêng tư Dữ liệu
 

Việc quý vị lựa chọn không nhận thư sự kiện hay thông tin quảng cáo và tiếp thị từ chúng tôi sẽ không: (i) ngăn chúng tôi thông tin cho quý vị bằng email hay bằng cách khác, về mối quan hệ hiện tại hay trong quá khứ giữa chúng tôi và quý vị, và (ii) ngăn chúng tôi, bao gồm nhân viên, nhà thầu, đại lý và các đại diện khác của chúng tôi, được truy cập và xem thông tin cá nhân của quý vị trong quá trình bảo trì và cải thiện Trang web.
 

Yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của quý vị và các quyền khác:
 

Theo pháp luật hiện hành, quý vị cũng có thể có quyền yêu cầu xem lại, truy cập, chỉnh sửa, xóa, cảng hoặc phản đối thông tin cá nhân của mình và đệ đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát. Nếu vậy, quý vị có thể thực hiện bằng cách gửi yêu cầu trên Cổng thông tin về quyền của đối tượng đối với dữ liệu của CBRE hoặc gửi yêu cầu của quý vị đến dsr@cbre.com.
 

Cầu viện độc đối với khiếu nại về Privacy Shield:
 

Quý vị có thể xem thông tin về cầu viện độc lập đối với khiếu nại về Privacy Shield ở trên.
 

 1. Thay đổi chính sách này
   

Chúng tôi là một doanh nghiệp toàn cầu phát triển nhanh chóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá Chính sách này khi có công nghệ và dịch vụ, thực hành kinh doanh mới cũng như theo nhu cầu của khách hàng, đồng thời thay đổi Chính sách này trong từng thời kỳ nếu cần thiết. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào về Chính sách này, chúng tôi sẽ thay đổi ở đây và, nếu là thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ đăng thông báo nổi bật (đối với một số dịch vụ thì bao gồm cả thông báo email về thay đổi Chính sách).
 

 1. Nhân viên Phụ trách Bảo vệ Dữ liệu
   

Theo pháp luật tại địa phương, chúng tôi đã chỉ định nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu (“DPO”) cho các công ty con của chúng tôi ở Đức. Chúng tôi cũng bổ nhiệm một DPO tại Pháp. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay mối quan tâm nào về chính sách hay thực hành dữ liệu cá nhân của chúng tôi, quý vị có thể liên lạc với DMA phù hợp theo thông tin liên lạc sau đây:
 

CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH, và CBRE Capital Advisors GmbH

datenschutzbeauftragter@cbre.com

CBRE Global Investors Germany GmbH

helpdesk@dsextern.de

CBRE GWS Industrial Services GmbH

CBRE GWS IFM Industrie GmbH

sebastian.giesske@cbre.com

France

compliance@cbre.fr

 

B. Chính sách Cookie – Thu thập Dữ liệu Tự động
 

Bằng cách duyệt qua Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
 

Cookie là gì:
 

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web trên máy tính cá nhân của bạn, điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào khác, với thông tin về điều hướng trên trang web đó. Cookie tạo điều kiện cho việc duyệt web và để làm cho người sử dụng thân thiện hơn. Cookie có tên của máy chủ chứa cookie, hết hạn cookie, và giá trị – thường là số duy nhất được tạo ngẫu nhiên. Cookie không cho phép truy cập hoặc làm hư hại máy tính của bạn.
 

 1. Chúng tôi Sử dụng Cookie
   

Cách chúng tôi sử dụng Cookie:
 

Chúng tôi sử dụng cookie phiên trình duyệt, là cookie tạm thời bị xóa khỏi bộ nhớ của thiết bị khi bạn đóng trình duyệt Internet hoặc tắt máy tính và cookie liên tục được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi chúng hết hạn, trừ khi bạn xóa chúng trước thời điểm đó. Chúng tôi nhóm cookie trình duyệt trên trang web của chúng tôi thành ba loại mà bạn có thể quản lý thông qua Trình quản lý tùy chọn cookie của chúng tôi:
 

 • Cookie bắt buộc: Những cookie này là cần thiết để cho phép các tính năng cơ bản của trang web này hoạt động, chẳng hạn như xác định bạn là người dùng hợp lệ, đảm bảo rằng không ai khác có thể đăng nhập đồng thời với tài khoản của bạn từ một máy tính khác và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn dựa trên tùy chọn đăng ký của bạn. Các cookie này cũng cho phép bạn chọn ưu tiên cookie của mình.
 • Cookie chức năng: Các cookie này cho phép chúng tôi phân tích việc bạn sử dụng trang web để đánh giá và cải thiện hiệu suất của chúng tôi. Chúng cũng có thể được sử dụng để cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn trên trang web này. Ví dụ: cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng và giúp chúng tôi tạo điều kiện cho bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát nào chúng tôi cung cấp.
 • Cookie quảng cáo: Những cookie này có thể được sử dụng để chia sẻ dữ liệu với các nhà quảng cáo để các quảng cáo bạn thấy phù hợp hơn với bạn, cho phép bạn chia sẻ một số trang nhất định với mạng xã hội hoặc cho phép bạn đăng nhận xét trên trang web của chúng tôi.

Cookie Không được Sử dụng để Lưu trữ Dữ liệu Nhạy cảm:
 

Cookie chúng tôi sử dụng không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm, như địa chỉ, mật khẩu, hoặc dữ liệu thẻ tín dụng của bạn.
 

 1. Theo dõi Hiệu năng
   

Đôi khi chúng tôi sử dụng cookie, cũng như công nghệ theo dõi, như bọ web, trong các email quảng cáo mà chúng tôi gửi cho người đăng ký hoặc quảng cáo cho Trang web của chúng tôi. Các thiết bị theo dõi hiệu năng giúp chúng tôi theo dõi xem người nhận e-mail đã hoàn thành một sự kiện hay chưa, chẳng hạn như đăng ký dùng thử miễn phí. Thông tin đó không phải là nhận dạng cá nhân và được thu thập ở cấp độ tổng hợp. Đôi khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi theo dõi hoạt động trong Trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie tạm thời và/hoặc công nghệ gắn bọ web để tạo điều kiện cho hoạt động theo dõi như vậy nhưng dữ liệu sẽ không được theo dõi theo cách nhận dạng cá nhân. Các bên thứ ba có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập trên Trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và chúng tôi khuyên bạn nên xem chính sách bảo mật của họ để biết thông tin về cookie của họ và các thực tiễn bảo mật khác.
 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cookie của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi và để tìm hiểu thêm về lựa chọn của bạn để không có thông tin của bạn được sử dụng bởi bên thứ ba, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ PrivacyAdministrator@CBRE.com
 

 1. Quản lý Tùy chọn Cookie của bạn
   

Trình Quản lý Tùy chọn Cookie:
 

Trình quản lý tùy chọn của chúng tôi cho phép bạn hạn chế việc sử dụng cookie khác ngoài Cookie Yêu cầu. Nếu bạn sử dụng trình quản lý tùy chọn của chúng tôi trên thiết bị di động, chúng tôi xử lý Trình Nhận dạng Quảng cáo của thiết bị của bạn. Khi bạn truy cập trình quản lý tùy chọn của chúng tôi, cookie liên tục sẽ được thiết lập bởi các mạng quảng cáo được liệt kê trong trình quản lý tùy chọn của chúng tôi để duy trì tùy chọn của bạn nếu bạn chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích. Nếu bạn xóa cookie trình duyệt của mình, thao tác này sẽ xóa tất cả cookie bao gồm các cookie chọn không tham gia do các công ty thiết lập. Bạn sẽ cần truy cập lại công cụ chọn không tham gia để thiết lập lại tùy chọn của mình. Cookie của chúng tôi chỉ biết nhóm tùy chọn cuối cùng của bạn và không phản ánh trạng thái hiện tại của cookie trên trình duyệt của bạn.
 

Không Theo Dõi:
 

Hiện tại chúng tôi không phản hồi với các tín hiệu “Không Theo dõi” từ trình duyệt của bạn. Thay vào đó, việc chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi có thể được kiểm soát thông qua Trình Quản lý Tùy chọn Cookie của chúng tôi.

Tránh Sử Dụng Cookie trên Trang Web này:
 

Nếu bạn muốn ngăn chúng tôi hoàn toàn sử dụng cookie trên thiết bị của mình, trước khi điều hướng trên Trang web này, trước tiên bạn phải tắt sử dụng cookie trong trình duyệt của mình và sau đó xóa cookie được lưu trong trình duyệt được liên kết với Trang web này.
 

Tắt và ngăn ngừa việc sử dụng thêm cookie:
 

Bạn có thể hạn chế, chặn hoặc xóa cookie khỏi Trang web này bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi cấu hình trình duyệt của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện điều này, và tìm thêm thông tin về cookie, tại https://www.allaboutcookies.org/. Ngoài ra, trong khi mỗi trình duyệt có các cài đặt và cấu hình khác nhau, thường có thể điều chỉnh cài đặt cookie trong menu "Ưu tiên" hoặc "Công cụ". Menu "Trợ giúp" của trình duyệt của bạn có thể cung cấp thêm thông tin.
 

C. Liên hệ với Chúng tôi
 

Quý vị có thể thỏa mái liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc hay lo lắng liên quan đến Chính sách này, hay muốn loại trừ thông tin cá nhân của mình khỏi mục đích tiếp thị trực tiếp của chúng tôi. Quy trình kinh doanh tiêu chuẩn của chúng tôi đó là giữ lại bất cứ thông tin liên lạc nào từ khách truy cập Trang web để giúp chúng tôi phục vụ quý vị tốt hơn.
 

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới địa chỉ Privacy.Office@cbre.com hoặc gửi thư tới địa chỉ 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Người nhận: Giám đốc Toàn cầu, Bảo mật Dữ liệu.
 

Khách truy cập ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi:
 

Nếu quý vị ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi, quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ EMEAPrivacyDirector@cbre.com hoặc gửi thư tới địa chỉ St. MarhamCourt, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, United Kingdom, Người nhận: Giám đốc EMEA, Quyền riêng tư về Dữ liệu.
 

Khách truy cập ở Châu Á hoặc khu vực Thái Bình Dương:
 

Nếu quý vị ở Châu Á hoặc Thái Bình Dương, quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ APACPrivacyHelpline@cbre.com hoặc gửi thư tới địa chỉ 15/F1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, Người nhận: Quản lý Cấp cao APAC, Quyền riêng tư về Dữ liệu.