Trang chủ   »   Giải Pháp Nơi Làm Việc Toàn Cầu
Giải Pháp Nơi Làm Việc Toàn Cầu

Chúng tôi tin rằng mỗi nơi làm việc đều có thể là một lợi thế cạnh tranh cho khách hàng của mình. Năng suất, độ tin cậy, sự gắn kết, sự an toàn, thương hiệu – nơi làm việc giúp tạo ra kết quả kinh doanh, bất kể làm việc tại địa điểm văn phòng, bán lẻ, phòng thí nghiệm, sản xuất hoặc địa điểm ảo.

 

Hiệu quả Làm việc ở Nơi làm việc

 

Giải pháp Nơi làm việc Toàn cầu (GWS) của CBRE phối hợp chặt chẽ với khách hàng để xây dựng giải pháp giúp bất động sản trở thành một yếu tố quan trọng đóng góp vào năng suất và hiệu quả làm việc của tổ chức. Mô hình quản lý khách hàng đã được minh chứng của chúng tôi là cốt lõi của phương pháp tiếp cận coi khách hàng là trung tâm. Mỗi khách hàng doanh nghiệp đều được ủy thác cho một Giám đốc Liên kết có thẩm quyền quản lý trên phạm vi toàn cầu với sự hỗ trợ của các nguồn lực trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Vị lãnh đạo này sẽ là đầu mối liên hệ duy nhất về đặc quyền truy cập, tư vấn chuyên môn và trách nhiệm giải trình.

 

Các dịch vụ cân bằng trên phạm vi toàn cầu của chúng tôi bao gồm:

 • Quản lý Cơ sở Vật chất của Doanh nghiệp
 • Dịch vụ kỹ thuật
 • Quản lý Dự án
 • Dịch vụ Tư vấn Chiến lược | Chủ sử dụng
 • Tư vấn cho Chủ sử dụng

Chúng tôi đặc biệt có khả năng thực hiện các dịch vụ này, bao gồm cả các dịch vụ kỹ thuật quan trọng, tại hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới, với từng loại hình nơi làm việc cụ thể:

 • Văn phòng và Trụ sở
 • Nhà máy Sản xuất
 • Trung tâm Dữ liệu
 • Cửa hàng Bán lẻ
 • Nơi làm việc Thay thế
 • Cơ sở Nghiên cứu và Phát triển
 • Trung tâm Phân phối và Nhà kho

Liên hệ với chúng tôi để biết CBRE làm thế nào để có thể giúp tổ chức của bạn biến bất động sản thành một lợi thế thực tế.

 

Mr. Robert Huynh
Country Lead
Global Workplace Solution
T: +84 28 6284 7668
M: +84 989 020 038
E: Nhat.HuynhHoai@cbre.com

 

 

Điểm tin thị trường