Trang chủ   »   Thẩm Định Công Trình
Thẩm Định Công Trình

THÁCH THỨC

Sai sót trong xây dựng, chất lượng công trình hoặc điều kiện của các thành phần hay dịch vụ đểu có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị các tài sản thương mai. Những sai sót không được xác định trước sẽ có ảnh hưởng rõ rệt đến giá trị tài sản và tạo nên sự rủi ro không lường trước được ở những nơi tưởng như không có gì xảy ra.

PHƯƠNG THỨC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sở hữu một trong những đội ngũ thẩm định kỹ thuật lớn nhất và có nhiều kinh nghiệm làm việc trên toàn châu Á trong việc đánh giá mọi loại công trình. Đội ngũ chúng tôi bao gồm các giám định viên, các kỹ sư xây dựng và địa chất, các cố vấn về chi phí và các chuyên gia trong lĩnh vực kết cấu bề mặt và Y Tế và An Toàn Xây Dựng.

Chúng tôi quen thuộc với tất cả các dạng công trình và là chuyên gia trong việc xác định những sai sót phức tạp trong thi công. Với đại diện trên nhiều quốc gia, chúng tôi luôn đáp ứng nhanh chóng với một tầm nhìn mang tính thương mại. Chúng tôi tư vấn các chủ hộ về việc đàm phán giá cả để thống nhất các điều khoản hợp đồng nhằm giảm thiểu các nghĩa vụ sửa chữa.

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Chuyên môn của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng sự thẩm định chính xác trước khi mua nhằm mang lại cho khách hàng một thế mạnh trong đàm phán. Trách nhiệm với những sai sót công trình có thể được phản ảnh qua giá bán. Điều kiện của công trình có thể được thẩm định trong các điều khoản hợp đồng. Với sự rủi ro vốn có trong đầu tư bất động sản, khách hàng cần có sự thẩm định kỹ thuật chính xác trước khi thực hiện bất kỳ một vụ mua bán.

Please contact pjm-vn@cbre.com with any queries.