Trang chủ   »   Tin Tức Thị Trường

Tin Tức Thị Trường

HCMC's office-for-lease market is prosperous when rent levels are softly raised
03/05/2013

  In spite of being under the last construction phase, many real estate projects in HCMC have been registered for rent by many customers. These ...

Xem Chi Tiết
CBRE Việt Nam bổ nhiệm nhân sự chiến lược
18/12/2012

Tiếp nối việc hợp nhất CBRE Việt Nam vào CBRE toàn cầu khu vực châu Á, Công ty CBRE Việt Nam thông báo việc bổ nhiệm...

Xem Chi Tiết
Indochina Land takes a new approach to operating modern shopping centre
29/08/2012

Indochina Land has branded  its latest Hanoi shopping centre as a “affordable social hub”, instead of luxury trading...

Xem Chi Tiết
Firms need to get back to core tasks
29/08/2012

Aug 28, 2012 09:06 am   Vietnamese enterprises that invested in non-core business areas are being burnt by the blow torch of failure. Nguyen...

Xem Chi Tiết
Khách hàng bất động sản vẫn còn do dự và chờ đợi
11/07/2012

Tổng giám đốc Công ty CBRE Việt Nam Marc Townsend nhận định rằng các chính sách của Chính phủ đã có tác động giúp ...

Xem Chi Tiết
Office-for-lease: The market of renters
21/06/2012

Date: Thursday 21, June, 2012   According to Mr. Greg Ohan, Director of office-for-lease division of CBRE Vietnam, this is good time for...

Xem Chi Tiết
CBRE - Midpoint Press Release 2012
07/06/2012

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Xem Chi Tiết
CBRE HCMC Office Tenants Evening Q2/2012
29/05/2012

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Xem Chi Tiết
CBRE releases market review for Vietnam 2011
09/02/2012

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Xem Chi Tiết