Trang chủ   »   Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 10 Tháng Một 2006

 

Xin vui lòng đọc cẩn thận

 

Đây là chính sách bảo mật ("Chính sách Bảo mật"), có hiệu quả như của 10 tháng 1, năm 2006, các trang web có sẵn tại http://www.cbrevietnam.com ("Trang web") làm sẵn có của CBRE Vietnam, Inc. , chủ sở hữu hợp pháp của Trang web và các công ty chi nhánh của nó ("CBRE Vietnam", "chúng tôi", "chúng ta" hoặc "chúng ta"). Chính sách Bảo mật này đưa ra các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ một số thông tin liên quan đến việc sử dụng của bạn của trang web. Việc bạn sử dụng trang web này có nghĩa là sự hiểu biết của bạn và chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

 

Chính sách bảo mật được kết hợp vào, và một phần của các Điều khoản và Điều kiện đặt tại http://www.cbre.com/EN/AboutUs/Legal/Pages/Disclaimer.aspx, phối việc sử dụng của bạn của trang web nói chung.

 

Chúng tôi công nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ sự riêng tư của bạn và Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc tìm hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, và để hỗ trợ bạn trong việc đưa ra các quyết định khi sử dụng trang web. Chính sách Bảo mật này sẽ được đánh giá liên tục chống lại các công nghệ mới, hoạt động kinh doanh và nhu cầu của khách hàng. Khi chúng tôi cập nhật và đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chính sách bảo mật có thể phát triển. Xin vui lòng kiểm tra trang này để cập nhật định kỳ. Chúng tôi sẽ cố gắng để đăng bất kỳ thay đổi chính sách bảo mật trước khi chúng trở nên hiệu quả. Nếu chúng ta thực hiện bất kỳ thay đổi về vật chất cho chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây, bằng email hoặc bằng phương tiện của một thông báo trên trang chủ của trang web của chúng tôi.

 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về chính sách bảo mật hoặc muốn loại trừ những thông tin cá nhân của bạn từ các mục đích tiếp thị trực tiếp của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại WebMarketing@cbre.com hoặc bằng cách viết cho chúng tôi tại Giám đốc Tiếp thị qua mạng, CBRE Vietnam, Inc, 750 9 St NW, Suite 900, Washington, DC 20001.

 

Xin lưu ý: bằng cách sử dụng hoặc đăng ký với trang web của chúng tôi hoặc bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

 

Các loại thông tin chúng tôi thu thập

 

 

Chúng tôi có một số khu vực nơi bạn có thể gửi thông tin cho chúng tôi, và chúng tôi cũng có các tính năng tự động thu thập thông tin từ người sử dụng trang web của chúng tôi. Tài liệu tham khảo "thông tin cá nhân và tài khoản" trong chính sách bảo mật có nghĩa là tên, tên công ty của bạn, số tài khoản, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, chi tiết đăng ký (tức là, đặc biệt là các loại thị trường hoặc các loại tài sản mà bạn yêu cầu thông tin ), và bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân bạn hoặc sẽ cho phép chúng tôi liên lạc với bạn.

 

Thông tin tự nguyện cung cấp của bạn

 

 

Đăng ký: Khi bạn truy cập hoặc giao dịch kinh doanh trên trang web của chúng tôi, bạn có thể phải đăng ký với chúng tôi hoặc được yêu cầu để cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân và tài khoản. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin này, chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó. Nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin này như một cơ sở để tiếp xúc thêm với các bạn (bằng cách truy cập thủ tục lựa chọn của chúng tôi mô tả dưới đây), chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các tùy chọn để bạn có thể đăng ký cho bản tin của chúng tôi. Trong quá trình đăng ký, bạn phải cung cấp cho chúng tôi với một tên thành viên và mật khẩu, tên, địa chỉ và số điện thoại và một địa chỉ email hợp lệ. Đó là trách nhiệm của bạn để giữ mật khẩu của bạn bảo mật nghiêm ngặt.


Thông tin liên lạc từ chúng tôi, bản tin và cung cấp quảng cáo: để giữ cho người dùng của chúng tôi thông báo về tin tức mới nhất của chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi có thể gửi e-mail và các thông báo đến địa chỉ email cá nhân của bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong khi đăng ký trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn được bầu để lựa chọn vào bất kỳ danh sách email của chúng tôi và sau đó quyết định rằng bạn không còn muốn nhận bản tin hoặc e-mail quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể bỏ đăng ký khỏi danh sách này bằng cách làm theo các hướng dẫn trong mỗi email gửi cho bạn để bỏ đăng ký khỏi danh sách e-mail chẳng hạn. [Lưu ý: người sử dụng lựa chọn trong thủ tục đăng ký rõ ràng nên cung cấp thông báo cho người sử dụng rằng người đó là đăng ký để nhận được cả hai bản tin và e-mail quảng cáo hoặc cách khác, công ty nên cung cấp một tùy chọn đăng ký cho chỉ bản tin hoặc các bản tin và quảng cáo email.]

 

Liên hệ với chúng tôi: Bạn luôn luôn liên hệ với chúng tôi với một câu hỏi hay vấn đề liên quan đến việc sử dụng của bạn của trang web. Tiêu chuẩn hành nghề kinh doanh của chúng tôi là để giữ lại bất kỳ thông tin liên lạc từ khách truy cập trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi để phục vụ các bạn tốt hơn.

 

Thông tin của bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi

 

 

Liên kết: Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể bấm vào thông qua các liên kết nhất định hoặc các chương trình khuyến mại sẽ cho phép bạn mua các sản phẩm, dịch vụ sử dụng được cung cấp bởi các đối tác của chúng tôi. Một số các đối tác có thể chia sẻ một số thông tin mà bạn cung cấp cho họ với chúng tôi. Bằng cách nhấp vào và thông qua một liên kết hay quảng cáo trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý để cho phép chúng tôi để nhận và sử dụng bất kỳ thông tin nào (ngoại trừ thông tin thẻ tín dụng) mà bạn có thể cung cấp cho các đối tác của chúng tôi, theo các điều khoản và điều kiện như nếu bạn cung cấp thông tin trực tiếp với chúng tôi của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web khác, hoặc chính sách riêng tư của họ hoặc làm thế nào họ xử lý thông tin về người dùng của họ. Chúng tôi khuyên bạn xem lại các chính sách riêng tư của họ để tìm hiểu cách thức chúng được xử lý thông tin cá nhân của bạn.

 

Cách sử dụng của bên thứ ba: Bạn cũng có thể riêng rẽ chia sẻ thông tin của bạn với các trang web khác hoặc thực thể, chẳng hạn như những người tạo các danh sách tiếp thị chuyên nghiệp, để nhận được khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ các chi nhánh của họ. Những trang web hoặc các chủ thể có thể thoả thuận chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi. Có hoặc không có bất kỳ bên thứ ba thực sự chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi và ở mức độ nào mà họ chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của họ với chúng tôi và các chính sách bảo mật của mình. CBRE Vietnam không chịu trách nhiệm, và sẽ không chịu trách nhiệm nếu một đối tác hoặc trang web khác hoặc thực thể thu thập, sử dụng hoặc cổ phần, bất kỳ thông tin về bạn vi phạm chính sách bảo mật riêng của mình, hoặc áp dụng pháp luật.

 

Dữ liệu tiếp thị: Chúng tôi có thể mua dữ liệu tiếp thị từ các bên thứ ba và thêm nó vào cơ sở dữ liệu người dùng hiện tại của chúng tôi để nhắm mục tiêu quảng cáo của chúng tôi và cung cấp cung cấp thích hợp mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ được quan tâm. Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu tiếp thị để các thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

 

Tự động thu thập dữ liệu

 

 

Cookies: Chúng tôi sử dụng những gì thường được gọi là cookie khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các cookie để nhận dạng bạn như một người dùng hợp lệ, để đảm bảo rằng không có ai khác có thể đăng ký cùng một lúc với tài khoản của bạn từ máy tính khác và để giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn dựa trên các ưu tiên đăng ký của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để giúp chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc các cuộc điều tra mà chúng tôi cung cấp.

 

Theo dõi hiệu suất: Chúng ta đôi khi sử dụng các cookie, cũng như công nghệ theo dõi, chẳng hạn như đèn hiệu web, trong các email quảng cáo mà chúng tôi gửi cho thuê bao của chúng tôi hoặc quảng cáo cho trang web của chúng tôi. Những thiết bị theo dõi hiệu suất giúp chúng tôi để theo dõi xem người nhận e-mail đã hoàn thành một sự kiện, chẳng hạn như đăng ký thử nghiệm miễn phí cho ví dụ. Những thông tin này là không nhận dạng cá nhân và thu thập trên một mức độ tổng hợp. Chúng ta đôi khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi theo dõi các hoạt động trong trang Web của chúng tôi. Các bên thứ ba có thể sử dụng cookies tạm thời và / hoặc công nghệ beaconing web để tạo điều kiện theo dõi như vậy nhưng các dữ liệu sẽ không được theo dõi trong một cách cá nhân. Các bên thứ ba có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập vào trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie, và chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của họ đối với thông tin về các tập tin cookie của họ và thực tiễn bảo mật khác.

 

Khi nào và với ai Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn

 

Các nhà cung cấp: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty đóng vai trò là đại lý ủy quyền của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi (ví dụ, xử lý thẻ tín dụng, khách hàng / dịch vụ hỗ trợ) cho bạn, tất cả đều đồng ý sử dụng nó cho các mục đích quy định như vậy. Mỗi nhà cung cấp phải đồng ý để thực hiện và duy trì các thủ tục an ninh hợp lý và thực tiễn phù hợp với tính chất thông tin của bạn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi những truy cập trái phép, phá hủy, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ. Bởi vì chúng tôi hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn sang các nước hoặc khu vực pháp lý mà không cung cấp cùng một mức độ bảo vệ dữ liệu như các quốc gia mà bạn đang dựa. Nếu chúng ta thực hiện chuyển như vậy, chúng tôi sẽ, hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ, có thể áp dụng, cung cấp cho các biện pháp bảo vệ thích hợp yêu cầu của pháp luật áp dụng để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ.

 

Về mặt pháp lý có liên quan thực thể: Trong trường hợp CBRE Vietnam là sáp nhập, hoặc trong trường hợp của một chuyển giao trang web của chúng tôi, tài sản hoặc các hoạt động, CBRE Vietnam có thể tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn trong kết nối với giao dịch đó. Trong trường hợp chuyển giao như vậy, CBRE Vietnam sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng cách đăng một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi trong 30 ngày của bất kỳ thay đổi trong quyền sở hữu của CBRE Vietnam kết quả trong một sự thay đổi của kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

 

 

Về mặt pháp lý bắt buộc phải tiết lộ: Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để làm như vậy theo quy định của pháp luật, ví dụ, một trật tự tòa án hoặc trát hầu tòa một hoặc nghĩa vụ pháp lý khác, đáp ứng yêu cầu của một thực thi pháp luật cơ quan của, hoặc trong trường hợp đặc biệt khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để xác định, liên lạc hoặc mang hành động pháp lý chống lại một người nào đó có thể gây ra tổn thương hoặc can thiệp (cho dù cố ý hoặc vô ý) Các quyền của chúng tôi hoặc tài sản.

 

Phá sản: Bạn cũng nên lưu ý rằng tòa án công bằng, chẳng hạn như Tòa án Phá sản Mỹ, có thể có thẩm quyền trong những hoàn cảnh nhất định để cho phép thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.

 

Đồng ý đến chế biến: Bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn hoàn toàn hiểu và rõ ràng đồng ý với việc chuyển giao thông tin cá nhân như vậy, thu thập và xử lý thông tin cá nhân như vậy, Hoa Kỳ và các nước hoặc vùng lãnh thổ khác. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý trên máy tính của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Pháp luật về giữ thông tin cá nhân tại Hoa Kỳ có thể khác nhau và được ít nghiêm ngặt hơn so với luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để giữ và truyền tải thông tin cá nhân của bạn trong một môi trường an toàn, bảo mật và an toàn. Nếu bạn phản đối thông tin cá nhân của bạn đang được chuyển giao hoặc được sử dụng trong này, xin hãy theo cách không đăng ký hoặc sử dụng trang web.

 

An ninh

 

 

CBRE Vietnam nỗ lực để bảo vệ an ninh thông tin cá nhân của bạn và sự lựa chọn của bạn cho mục đích sử dụng của nó. Chúng tôi sử dụng Secure Socket Layers hoặc công nghệ SSL để bảo vệ việc truyền tải thông tin cá nhân nhạy cảm như số thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên một máy chủ an toàn, và sử dụng các thủ tục được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ truy cập trái phép, phá hủy, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ.

 

Mặc dù chúng ta sẽ có (và yêu cầu của bên thứ ba của chúng tôi cung cấp dịch vụ để mất) biện pháp phòng ngừa an ninh thương mại hợp lý về thông tin cá nhân của bạn được thu thập từ và được lưu trữ trên trang web, do các tính chất mở của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bất kỳ thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi, hoặc chuyển đến hoặc từ một người sử dụng, sẽ được miễn phí từ các truy cập trái phép, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho bất kỳ hành vi trộm cắp hoặc mất mát của những truy cập trái phép, hoặc thiệt hại cho, hay đánh chặn của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin liên lạc. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn hiểu rằng bạn hiểu và đồng ý với giả định những rủi ro này.

 

Sửa đổi, bổ sung lựa chọn và sở thích của bạn

 

 

Opt-out: Nếu bạn muốn không tham gia bất kỳ chương trình tiếp thị của chúng tôi, hoặc muốn rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi liên lạc với bạn thông qua fax e-mail của bạn, hoặc số điện thoại, hoặc nếu thay đổi chi tiết cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua một trong những điều sau đây: (i) qua điện thoại, +1 202 783 8200 và yêu cầu Giám đốc Tiếp thị Web của chúng tôi, (ii) bằng fax, +1 202 783 1723, (iii) bằng email, bằng cách làm theo các Opt -Out hướng dẫn có trong cơ thể của bất kỳ tiếp thị e-mail từ chúng tôi hoặc bằng cách gửi cho chúng tôi một e-mail tại WebMarketing@cbre.com bằng cách bao gồm một bản sao của e-mail mà bạn đã nhận được và gõ "Hủy bỏ" trong chủ đề dòng e-mail của bạn, hoặc (iv) bằng thư, chăm sóc của Giám đốc tiếp thị Web, CBRE Vietnam, Inc, 750 9 St, NW, Suite 900 Washington, DC 20001.

 

 

Không bầu cử của bạn để nhận bản tin hoặc thư quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi sẽ không: (a) ngăn cản chúng tôi từ tương ứng với bạn, bằng email hoặc bằng cách khác, liên quan đến mối quan hệ hiện tại hoặc quá khứ của bạn với chúng tôi, và (b) ngăn cản chúng tôi, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi , nhà thầu, đại lý và các đại diện khác, truy cập và xem thông tin cá nhân của bạn trong quá trình duy trì và cải thiện trang web.

 

 

Chấp nhận chính sách bảo mật của bạn: Bằng cách sử dụng trang web này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với chính sách bảo mật, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, thay đổi, chỉnh sửa, thêm, hoặc loại bỏ các thành phần từ chính sách bảo mật bất cứ lúc nào để du khách được khuyến khích xem xét lại chính sách bảo mật theo thời gian. Tiếp tục sử dụng của bạn của trang web của chúng tôi sau khi đăng thay đổi những điều khoản này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi này.

 

 

© 2009 CBRE Vietnam, Inc.