Trang chủ   »   Trang Bị
Trang Bị

HỢP TÁC HOÀN THIỆN DỰ ÁN

 

THÁCH THỨC

 

Do thường xuyên có sự mâu thuẫn thiết kế và thi công giữa các hạng muc giữa thiết kế, cần một chuyên gia quản lý dự án chuyên nghiệp hoàn toàn độc lập là cần thiết. Có một người nào đó để kéo tất cả các sợi của một bất động sản phù hợp với hiện dự án, đặc biệt là cho các tổ chức doanh nghiệp nơi mà cấu trúc của các bên liên quan có thể được xây dựng hay phức tạp, là quan trọng.

 

CÁCH TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

 

Chúng tôi đặt khách hàng lên hàng đầu, giúp đỡ để phát triển một ngắn gọn và cơ cấu dự án, làm việc để thiết lập các chương trình thực tế và ngân sách, giúp bạn đạt được điểm nhân thiết kế nội bộ mà bạn sẽ cần. Chúng tôi quản lý quá trình từ đầu đến cuối, báo cáo thường xuyên, nắm quyền sở hữu và tích hợp tất cả các yếu tố có liên quan mà cần phải được kéo lại với nhau để đạt được một dự án thành công. Chúng tôi quản lý thay đổi, giám sát các dự án trên công trường và lam việc với chính quyền . Trong tất cả những điều này, chúng tôi vẫn còn độc lập và khách quan, luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

 

CÁC LỢI ÍCH CHO BẠN

 

Một điểm độc đáo duy nhất của liên lạc trong một quá trình trong đó có nhiều khía cạnh, chúng tôi đại diện cho kỷ luật, kỷ cương quản lý dự án và không cung cấp cho nó kết hợp với bất kỳ kỹ năng khác có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của chúng tôi. Bạn có chắc chắn rằng sự hiểu biết của bạn có phù hợp với các dự án sẽ được chạy trơn tru và cấu trúc quản lý và báo cáo hiệu quả sẽ luôn luôn được đặt đúng chỗ. Chúng tôi tập trung vào bảo đảm mọi khía cạnh của ngắn gọn đạt được và giá trị đối với tiền bỏ ra là cũng quan trọng như tiêu chuẩn xây dựng và chất lượng thiết kế.

 

 

Please contact pjm-vn@cbre.com with any queries.