Trang chủ   »   Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

© 2009 CBRE Vietnam Disclaimer:

 

 

Chúng tôi thu thập các thông tin trên từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm chứng tính chính xác của nó và sẽ không bảo đảm hoặc đại diện về các thông tin này. Vì thế, có khả năng xảy ra lỗi, bỏ sót, thay đổi giá bán, thuê và các điều kiện khác trước khi bán, cho thuê hoặc tài chính, hoặc thu hồi mà không cần thông báo. Chúng tôi đưa ra các dự án, ý kiến, giả định hay ước lượng chỉ để làm ví dụ, và những thông tin này không thể hiện được các hoạt động hiện tại hoặc tương lai của tài sản. Bạn và người tư vấn về thuế và pháp luật của bạn phải tiến hành thẩm định riêng của bạn về tài sản và giao dịch.

 

Điều khoản sử dụng

 


(Hiệu lực từ ngày 10 Tháng 1, 2006)

 

Xin vui lòng đọc kỹ

 

Điều khoản thỏa thuận sử dụng này (ở đây gọi là "hợp đồng") là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và CBRE Vietnam, Inc (gọi tắt là "CBRE Vietnam", hoặc "chúng tôi”) cung cấp, trong số các điều khác, các điều khoản và điều kiện sử dụng của bạn tại trang web của chúng tôi truy cập tại http://www.cbrevietnam.com.

 

Theo thời gian, Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng và sẽ gửi một bản sao của thỏa thuận sửa đổi tại trang http://www.cbre.com/EN/AboutUs/Legal/Pages/Disclaimer.aspx. Nếu bạn không đồng ý, hoặc không thể thực hiện theo quy định, thỏa thuận đã được sửa đổi, bạn không nên sử dụng trang web. Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận thỏa thuận đã được sửa đổi nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ sửa đổi nào được đăng trên trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bất cứ ai ở bất kỳ thời điểm nào.

 

Thỏa thuận này có kèm việc từ chối bảo hành và từ chối trách nhiệm. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này mà không có bất kỳ sự lưu giữ, sửa đổi, bổ sung, hoặc xóa bỏ nào. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng trong bản thoả thuận này, bạn không được phép sử dụng trang web. Bạn có thể bị từ chối truy cập vào trang web, có thể có hoặc không có thông báo trước cho bạn nếu bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào của bản thoả thuận này.

 

1. Ủy quyền người dùng

 

 

1.1 Độ tuổi yêu cầu: Để sử dụng trang web, bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Bạn cho thấy rằng (i) bạn đã đọc và hiểu, và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi, thỏa thuận này và (ii) bạn ít nhất là 18 tuổi. Nếu bạn không đồng ý, hoặc không thể thực hiện theo quy định, bất kỳ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, xin vui lòng đừng cố gắng để truy cập trang web này.

 

1.2 Đăng ký: Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế một số khu vực thông tin trên trang web này đối với người dùng đăng ký đã được phê duyệt của chúng tôi. Trong trường hợp bất kỳ khu vực của trang web đòi hỏi bạn phải đăng ký trước khi được quyền truy cập vào các khu vực của trang web, bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, bao gồm nhưng không giới hạn một tên thành viên và mật khẩu cũng như tên của bạn , địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email hợp lệ ("thông tin tài khoản"). Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản chính xác và cập nhật thông tin tài khoản của bạn chính xác. CBRE Vietnam sẽ sử dụng thông tin tài khoản của bạn phù hợp với chính sách bảo mật, có thể được tìm thấy tại http://www.cbre.com/EN/AboutUs/Legal/Pages/PrivacyPolicy.aspx, như mô tả thêm trong phần 6 của thỏa thuận. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật tên thành viên và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bất kỳ ai sử dụng trái phép mật khẩu thành viên, tên hoặc tài khoản của bạn. CBRE Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn và bạn đồng ý bồi thường và không tổn hại đến CBRE Vietnam, đối tác, công ty mẹ, công ty con, đại lý, chi nhánh và / hoặc người cấp phép, có thể áp dụng, cho bất kỳ, việc sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp tài khoản của bạn.

 

 

2. Giấy phép sử dụng trang web

 

2.1 Cấp giấy phép. CBRE Vietnam cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không được chuyển nhượng để truy cập và sử dụng trang web phù hợp với các điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận này. CBRE Vietnam dự trữ tất cả các quyền, quyền và lợi ích không được cấp theo giấy phép này rõ ràng đến mức tối đa có thể theo quy định của pháp luật áp dụng. Việc sử dụng trang web không cho phép, đặc biệt theo thỏa thuận này bị nghiêm cấm.

 

 

2.2 Hạn chế. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) sử dụng trang web để tái sản xuất, truyền tải, hiển thị hoặc phân phối tài liệu có bản quyền trong môi trường trung gian hoặc thông qua bất kỳ phương pháp nào mà không có sự cho phép của CBRE Vietnam 'bằng văn bản, (ii) sao chép, lưu trữ, chỉnh sửa, thay đổi, soạn bất kỳ tác phẩm phái sinh hoặc thay đổi bằng bất kỳ cách nào bất kỳ nội dung cung cấp trên trang web này, hoặc (iii) sử dụng trang web của chúng tôi bằng bất kỳ cách nào mà vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này. Các trang web thuộc sở hữu của CBRE Vietnam và được bảo vệ bởi luật bản quyền liên bang và các quy định của điều ước quốc tế. Bạn sẽ không được cấp giấy phép con, chuyển nhượng, hoặc chuyển giao giấy phép cấp cho bạn theo thỏa thuận này. Bất kỳ hành động cấp giấy phép con, chuyển nhượng, hoặc chuyển giao các quyền, nhiệm vụ, hoặc nghĩa vụ vi phạm các quy định của thỏa thuận này đều bị bãi bỏ.

 

 

3. Những hạn chế khác

 

 

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (a) mạo nhận bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc bất kỳ người nào hoặc tổ chức khác, (b) tham gia gửi thư rác, gửi tràn lan, thu gom các địa chỉ e-mail hoặc thông tin cá nhân khác, thu thập cơ sở dữ liệu, hoặc bất kỳ hoạt động khác với mục đích có được danh sách người sử dụng hoặc các thông tin khác, đặc biệt bao gồm, danh sách tài sản có sẵn thông qua trang web, (c) gửi lá thư dài, đề án lớn thông qua trang web, hoặc cố (d) truy cập trái phép vào hệ thống máy tính khác thông qua trang web. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web với bất cứ cách nào mà có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm suy giảm trang web hoặc gây trở ngại với việc sử dụng của những người khác tại trang web.

 

 

4. Bản quyền và sở hữu trí tuệ khác

 

 

Giữa bạn và CBRE Vietnam, bạn thừa nhận rằng CBRE Vietnam sở hữu hoặc có giấy phép cho tất cả các quyền và quyền tác giả và nội dung được cung cấp trên trang web này. Tất cả các đề mục và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với bất kỳ nội dung cấp giấy phép cung cấp trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền hoặc áp dụng các luật sở hữu trí tuệ khác và điều ước quốc tế.

 

 

5. Nhãn hiệu và nhãn hiệu hàng hoá của bên thứ ba

 

 

Sau đây là đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu của CBRE Vietnam: CBRE Vietnam và thiết kế logo của nó, cũng như một số thương hiệu CBRE Vietnam, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa, và biểu tượng (gọi chung là "thương hiệu CBRE Vietnam") được sử liên kết với quy định của CBRE Vietnam ' về sản phẩm và dịch vụ. Các trang web có thể chứa bên thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa, và biểu tượng của bên thứ ba. Bạn không được cấp bất kỳ quyền hoặc giấy phép đối với thương hiệu của CBRE Vietnam hoặc thương hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào.

 

 

6. Chính sách bảo mật

 

 

Trừ khi được đề cập trong thỏa thuận này, sử dụng của bạn của trang web này là tùy thuộc vào chính sách bảo mật của CBRE Vietnam, được kết hợp bằng cách tham khảo và thực hiện một phần của thỏa thuận này. Điều quan trọng là bạn đọc và hiểu các điều khoản của chính sách bảo mật của CBRE Vietnam. CBRE Vietnam có thể hợp tác và tiết lộ thông tin (bao gồm cả thông tin tài khoản của bạn) để cơ quan chính phủ hoặc bên thứ ba, mà không đưa ra bất kỳ thông báo cho bạn, liên quan với bất kỳ thủ tục, điều tra, khiếu nại phát sinh từ một khẳng định hành động bất hợp pháp hoặc xâm phạm cho dù có liên quan hoặc không liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng của bạn tại trang web này.

 

 

7. Phản hồi hoặc thông tin khác

 

 

Nếu bạn gửi cho chúng tôi hoặc đăng bài trên trang web bất kỳ danh sách tài sản, lời chứng thực, bình luận, xem xét, đề nghị hoặc bất kỳ sản phẩm nào của tác giả (gọi chung là "đăng tải") bao gồm nhưng không giới hạn, gửi về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, việc đăng tải như vậy sẽ không được giữ kín bí mật, và có thể được sử dụng bởi chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Xin vui lòng không nộp hoặc gửi bất kỳ trình chúng tôi rằng bạn xem xét có chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền. Không có trình gửi đến chúng ta sẽ được xem xét hoặc xử lý như thông tin bí mật. Chúng tôi không đệ trình trước màn hình và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ để đọc bất kỳ trình đặc biệt được gửi hoặc được gửi cho chúng tôi. Bằng việc gửi hoặc gửi một trình chúng tôi, bạn: (i) đại diện và bảo đảm rằng bài nộp là bản gốc cho bạn, mà không có bên kia có bất kỳ quyền nào, và bất kỳ "quyền nhân thân" trong trình như vậy có được miễn, và ( ii) bạn cho phép chúng tôi trả tiền bản quyền miễn phí, không hạn chế, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thay đổi quyền, không độc quyền và đầy đủ chuyển nhượng, chuyển nhượng, tiểu licensable và giấy phép sử dụng, tái sản xuất, xuất bản, phân phối, hiển thị, dịch thuật, tổng hợp, sửa đổi và thích ứng trình như vậy (toàn bộ hoặc một phần) và / hoặc kết hợp nó trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này, tùy theo quyết định của chúng tôi, có hoặc không có tên của bạn.

 

 

8. Thời hạn

 

Thoả thuận này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi chấm dứt bởi bạn hoặc chấm dứt bởi chúng tôi.

 

 

9. Phủ nhận

 

 

 

9.1 Trang web này (bao gồm tất cả các nội dung của nó) được cung cấp cho bạn "như vậy." Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web này. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, CBRE Vietnam từ chối mọi bảo đảm, thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, ngụ ý bảo đảm về tính thương mại, phù hợp cho một tiêu đề cụ thể, mục đích và không vi phạm. CBRE Vietnam không đại diện, hoặc đảm bảo rằng trang web này sẽ tránh khỏi mất mát, phá hủy, thiệt hại, tham nhũng, tấn công, virus, can thiệp, xâm nhập an ninh, hoặc khác, và CBRE Vietnam từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý có liên quan.

 

9.2 CBRE Vietnam không đại diện, bảo đảm hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng của trang web (bao gồm tất cả các nội dung của nó) hoặc sẽ được chính xác, đáng tin cậy, hiện tại, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Nếu không có thông báo trước, CBRE Vietnam có thể thay đổi, gián đoạn hoặc đình chỉ bất cứ khía cạnh hoặc tính năng của trang web này hoặc việc sử dụng của bạn tại trang web này. Nếu CBRE Vietnam lựa chọn để sửa đổi, đình chỉ, hoặc chấm dứt trang web, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.

 

9.3 Tất cả các thông tin liệt kê tài sản trong trang web này tùy thuộc vào khả năng lỗi, bỏ sót, thay đổi giá bán, thuê và các điều kiện khác trước khi bán, cho thuê hoặc tài chính, hoặc thu hồi mà không cần thông báo. Bất kỳ dự báo, ý kiến, giả định hay ước tính trong trang web này chỉ để làm ví dụ, và dự báo, ý kiến, giả định hay ước tính không thể hiện được các hoạt động hiện tại hoặc tương lai của một tài sản được liệt kê. Bạn và người tư vấn thuế và pháp luật của bạn phải tiến hành điều tra riêng của bạn của bất kỳ tài sản được liệt kê trên trang web này và bất kỳ giao dịch dự tính liên quan đến bất kỳ tài sản nào được liệt kê trên trang web này.

 

9.4 Bạn thừa nhận rằng việc đăng tải bất kỳ thông tin của bạn cho chúng tôi là nguy cơ của riêng bạn. CBRE Vietnam không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm liên quan đến thông tin như vậy trong bất kỳ cách nào.

 

9.5 Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua các trang web CBRE Vietnam có thể bao gồm các tài liệu thuộc về các bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng CBRE Vietnam không chịu trách nhiệm cho nội dung đó, bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ.

 

10. Giới hạn trách nhiệm

 

Trong trường hợp không có CBRE Vietnam sẽ phải chịu trách nhiệm cho bạn gián tiếp, nói chung, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, bồi thường thiệt hại hoặc gương mẫu (bao gồm nhưng không giới hạn, bồi thường do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, tham nhũng của các tập tin, mất thông tin kinh doanh hoặc mất mát bất kỳ khác bằng tiền) ngay cả khi CBRE Vietnam đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy. Không có thông tin bằng miệng hoặc bằng văn bản hoặc lời khuyên nào của CBRE Vietnam hoặc những người khác sẽ tạo ra một bảo hành và không phải bạn cũng không phải bất kỳ bên thứ ba nào có thể dựa vào bất kỳ thông tin hoặc tư vấn. Một số luật không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý hoặc hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó, loại trừ và hạn chế nêu trên có thể hoặc không thể áp dụng cho bạn.

 

11. Bồi thường

 

Bạn sẽ bồi thường và giữ cho CBRE Vietnam, giám đốc, cán bộ, nhân viên, các chi nhánh, đại lý, nhà thầu, và cấp giấy phép vô hại đối với bất kỳ yêu cầu phát sinh từ (i) vi phạm thỏa thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn , bất kỳ vi phạm của bạn đối với quyền sở hữu bản quyền trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba; hoặc (ii) sử dụng hoặc lạm dụng của trang web của bạn.

 

12. Tổng kết

 

 

12.1 Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc cung cấp dial-up, DSL, modem cáp hoặc hình thức khác truy cập internet và phần cứng khác và phần mềm cần thiết để truy cập và sử dụng các trang web.

 

12.2 CBRE Vietnam phù hợp với tất cả các luật áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, các luật riêng tư và pháp luật nhà nước cá nhân có liên quan đến việc bán hoặc cho thuê bất động sản. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ thực hiện theo quy định với tất cả các luật áp dụng đối với bạn như vậy.

 

12.3 CBRE Vietnam hoặc các đối tác kinh doanh có thể trình bày quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo trên hoặc thông qua trang web. Giao dịch của bạn, hoặc tham gia các chương trình khuyến mại của, bất kỳ nhà quảng cáo của bên thứ ba trên hoặc thông qua các trang web hoàn toàn chịu giữa bạn và bên thứ ba đó và tham gia của bạn là tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện liên quan với quảng cáo, khuyến mại. Bạn đồng ý rằng CBRE Vietnam không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của bất kỳ loại phí phát sinh như là kết quả của bất kỳ giao dịch đó hoặc là kết quả của sự hiện diện của vật liệu của bên thứ ba trên trang web.

 

12.4 Nếu bạn biết, hoặc nghi ngờ, vi phạm bản quyền, xin vui lòng gửi thông báo đến CBRE Vietnam, Giám đốc Marketing Web c / o 750 9 St, NW, Suite 900, Washington, DC 20001. Thông báo phải có tất cả các thông tin được quy định trong mục 512 (c) (3) (a) của chúng tôi bản quyền hành động, 17 u.s.c. § 101 et seq.

 

12.5 Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của tiểu bang California. Thẩm quyền độc quyền cho bất kỳ khiếu nại, hành động hay tranh chấp với CBRE Vietnam hoặc liên quan trong bất kỳ cách nào sử dụng của bạn của trang web sẽ được các tòa án bang và liên bang của tiểu bang California và địa điểm cho việc xét xử hoặc bố trí của bất kỳ khiếu nại , hành động hay tranh chấp sẽ được ở Quận Los Angeles, California.

 

12.6 CBRE Vietnam có thể gửi thông báo cho bạn liên quan đến việc sử dụng của bạn của trang web bằng cách gửi một tin nhắn email đến địa chỉ email được liệt kê trong thông tin tài khoản của bạn, bằng cách gửi một bức thư thông qua chúng tôi mail đến địa chỉ liên lạc được liệt kê trong thông tin tài khoản của bạn, hoặc một bài viết ghi chú trên trang web khi bạn truy cập tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp thông báo cho bạn thông qua các phương tiện như vậy. Trừ khi có quy định khác trong thông báo, thông báo sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

 

12.7 Tổng thông tin liên lạc. Đối với các câu hỏi liên quan đến trang web này hoặc sử dụng của bạn của trang web này, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại WebMarketing@cbre.com, hoặc gọi số +1 202 585 5606.

 

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc bản thoả thuận này, hiểu nó và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của mình. Bạn cũng thừa nhận rằng thỏa thuận này đại diện cho các báo cáo đầy đủ và độc quyền của thỏa thuận giữa chúng tôi và nó thay thế bất kỳ đề nghị hoặc thoả thuận trước khi nói hoặc bằng văn bản, và bất kỳ thông tin liên lạc khác giữa chúng tôi liên quan đến đối tượng của thỏa thuận này.