Trang chủ   »   Công Trình Xuống Cấp
Công Trình Xuống Cấp

THÁCH THỨC

Chủ hộ có trách nhiệm rất lớn đối với sự xuống cấp của công trình vào cuối hợp đồng thuê nhà hay vào bất kỳ thời điểm trong suốt hợp đồng. Tương tự, đứng từ quan điểm của một chủ đất, giá trị tài sản của khách hàng có thể bị thiệt haị nếu người thuê không trông nom cẩn thận.

PHƯƠNG THỨC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thay mặt chủ đất cũng như người thuê nhà đánh giá, ước lượng chi phí, thương lượng và thống nhất các điều khoản về sự xuống cấp trong hợp đồng. Đội ngũ chúng tôi gồm có các chyên gia về sự xuống cấp của công trình, chuyên gia lập chi tiết thiết kế thi công, chuyên gia trong lĩnh vực kết cấu bề mặt và chuyên gia về các quy định Y Tế và An Toàn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự đánh giá toàn diện về tình trạng xuống cấp kết hợp với những kỹ năng đàm phán mà chỉ có một đội ngũ giàu kinh nghiệm mới có thể đáp ứng được.

LƠI ÍCH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Việc quản lý thành công sự xuống cấp công trình sẽ giúp tiết kiệm tiền cho chủ sở hữu và bảo vệ giá trị tài sản cho chủ đất. Trong lĩnh vực này, rủi ro thường khó nằm bắt, vì vậy sự tư vấn từ các chuyên gia sẽ đảm bảo vị thế của khách hàng trong thương lượng và quản lý các nghĩa vụ trong hợp đồng thuê nhà.

Please contact pjm-vn@cbre.com with any queries.