Trang chủ   »   Xác Định Sai Sót Công Trình
Xác Định Sai Sót Công Trình

THÁCH THỨC

Sai sót công trình là mối lo ngại lớn đối với chủ sở hữu, chủ đầu tư và chủ hộ, đặc biệt là đối với chủ đầu tư khi sửa chữa những sai sót đó không phải là trách nhiệm của người thuê nhà. Đối với chủ hộ, chi phí cho việc sửa chữa và bất kỳ những sự cố liên quan đến việc sử dụng, sở hữu công trình là một mối lo ngại lớn và có thể ảnh hưởng đến sự duy trì công việc kinh doanh hoặc giá trị tài sản.

PHƯƠNG THỨC CỦA CHÚNG TÔI

 

Các chuyên viên quản lý dự án của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xác định các sai sót công trình và phát triển các phương án thích hợp với giá thành phải chăng. Xây dựng công trình là một ngành khoa học đang phát triển, và những cải tiến về kỹ thuật đang tiếp tục vượt qua giới hạn thông thường của các nguyên vật liệu và thành phần. Trong một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác trong phân tích kỹ thuật, đội quản lý dự án của chúng tôi sẽ cung cấp các kỹ năng phân tích sai sót công trình với liên hệ đến các nghĩa vụ sửa chữa trong hợp đồng, đồng thời tiến hành những dự án sửa chữa hoặc giảm thiểu sai sót.

 

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Đội ngũ chúng tôi bao gồm các khảo sát viên, kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực rủi ro về môi trường, công trình xanh và kết cấu bề mặt. Chúng tôi có thể nhanh chóng giải quyết các sai sót công trình tiềm ẩn, đồng thời cung cấp bản phân tích chi tiết tầm nghiêm trọng cùng với phương pháp xử lý thích hợp và tiết kiệm nhất.

Please contact pjm-vn@cbre.com with any queries.