Trang chủ   »   Liên Hệ
Liên Hệ
Mr. Marc Townsend
Managing Director

Điện thoại:(+848) 3824 6125

Mr. Greg Ohan
Senior Director

National Business Line Leader
Office Services

Số ĐTDĐ: (+84) 903 012 173
Điện thoại:(+848) 3824 6125

Mr. Hieu Le
Director
Industrial & Logistics Services

Số ĐTDĐ: (+84) 908 047 414
Điện thoại:(+848) 3824 6125

Ms. Dung Duong
Director

National Business Line Leader
RESEARCH & CONSULTING SERVICES

Số ĐTDĐ: (+84)913 381 118
Điện thoại:(+848) 3 8246125 -ext 1224

Mr. Richard Colville
Associate Director

National Business Line Leader
Asset Services

Số ĐTDĐ: +84913587566
Điện thoại:+84838246125

Ms. Oanh Ho MRICS
Director, Head of Vietnam
Valuation & Advisory Services

Số ĐTDĐ: (+84) 989 949 848
Điện thoại:+84 8 3824 6125 (ext. 1250)

Mr. Kiet Vo
Senior Manager
Residential Project Marketing

Số ĐTDĐ: (+84) 902 468 087 (Viber, WhatsApp)
Điện thoại:(+848) 38246125 - Ext 8806

Ms. Hang Vu
Senior Manager
Retail Services

Số ĐTDĐ: (+84)903012175
Điện thoại:(+848)3 8246125 - Ext 1207

Ms. Hanh Ho
Manager

National Business Line Leader
Marketing and Communications

Số ĐTDĐ: +84 939 081 989
Điện thoại:+(84)8 3824 6125

Hồ Chí Minh

"Lầu 12, Tòa Nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84 8 3824 6125
Fax: +84 8 3823 8418


 
Hà Nôi
Lầu 6, Tòa Nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 4 2220 0220
Fax: +84 4 2220 0210

 
Đà Nẵng
Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84 511 2222 111
Fax: +84 511 2222 110