Trang chủ   »   Liên Hệ
Liên Hệ
Mr. Marc Townsend
Managing Director

Điện thoại:(+848) 3824 6125

Mr. Richard Leech
Executive Director, HaNoi
Retail Services

Số ĐTDĐ: (+84) 912 573 130

Mr. Greg Ohan
National Director, HCMC
Office Services

Số ĐTDĐ: (+84) 903 012 173
Điện thoại:(+848) 3824 6125

Mr. Hieu Le
Associate Director
Industrial & Logistics Services

Số ĐTDĐ: (+84) 908 047 414
Điện thoại:(+848) 3824 6125

Mr. Timothy Naylor
Director - National Business Line Leader
Valuation & Advisory

Số ĐTDĐ: +84 942 273 256
Điện thoại:+8442220220 - Ext 888

Ms. Dung Duong
Director, National Business Line Leader
Research & Consulting

Số ĐTDĐ: (+84) 913 381 118
Điện thoại:+8483 8246125

Mr. Richard Colville
Associate Director

National Business Line Leader
Asset Services

Số ĐTDĐ: +84913587566
Điện thoại:+84838246125

Mr. Dzung Nguyen
Senior Leasing Manager
Residential Leasing

Số ĐTDĐ: (+84) 906 278 175
Điện thoại:(+844) 222 00 220- Ext 156

Ms. Oanh Ho MRICS
Senior Associate Director
Valuation & Advisory Services

Số ĐTDĐ: (+84) 989 949 848
Điện thoại:+84 8 3824 6125 (ext. 1250)

Mr. Kiet Vo
Senior Manager
Residential Project Marketing

Điện thoại:+848 3 824 6125

Ms. Phuc Le
Leasing Manager
Residence Leasing

Số ĐTDĐ: +84908 047 418
Điện thoại:+8483 8246125 ext 1282

Ms. Hang Vu
Senior Manager
Retail Services

Điện thoại:+8483 8246125 - Ext 1207

Ms. Hanh Ho
Manager

National Business Line Leader
Marketing and Communications

Số ĐTDĐ: +84 939 081 989
Điện thoại:+(84)8 3824 6125

Hồ Chí Minh

"Lầu 12, Tòa Nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84 8 3824 6125
Fax: +84 8 3823 8418


 
Hà Nôi
Lầu 6, Tòa Nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 4 2220 0220
Fax: +84 4 2220 0210

 
Đà Nẵng
Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84 511 2222 111
Fax: +84 511 2222 110