Trang chủ   »   Liên Hệ
Liên Hệ
Ms. Hang Dang
Managing Director

Điện thoại:+84 28 6284 7668

Ms. Dung Duong
Senior Director

Head of Professional Services

(Valuation, Research and Consulting)
Research & Consulting Services

Điện thoại:+84 28 6284 7668

Mr. Hieu Le
Director
Office & Industrial & Logistics Services

Số ĐTDĐ: (+84) 908 047 414
Điện thoại:+84 28 6284 7668

Ms. Ngoc Chu
Director

National Business Line Leader
Property Management

Số ĐTDĐ: (+84) 904 428 000
Điện thoại:+84 28 6284 7668

Ms. Oanh Ho MRICS
Director, Head of Valuation Service
Valuation & Advisory Services

Số ĐTDĐ: (+84) 989 949 848
Điện thoại:+84 28 6284 7668

Mr. Kiet Vo
Director
Residential Project Marketing

Số ĐTDĐ: (+84) 902 468 087 (Viber, WhatsApp)
Điện thoại:+84 28 6284 7668

Mr. Duy Nguyen
Director
Investment Properties

Số ĐTDĐ: +84 933 866 284
Điện thoại:+84 28 6284 7668

Ms. An Nguyen
Director - Professional Services
Research & Consulting Services

Số ĐTDĐ: (+84) 904 233 413
Điện thoại:+84 24 6288 6379

Ms. Mai Vo
Associate Director,

National Business Line Leader
Retail Services

Số ĐTDĐ: (+84)903 786 567
Điện thoại:+84 28 6284 7668

Ms. Ha Dinh
Senior Manager, Head of Marketing & Communications in Vietnam
Marcomms

Số ĐTDĐ: +84 933 033 880
Điện thoại:+84 28 6284 7668

Hồ Chí Minh

Tầng 13, Tòa nhà A&B76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Phone: +84 28 6284 7668


 

Hà Nôi

Lầu 6, Tòa Nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 6288 6379


 

Đà Nẵng

Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng, Việt Nam