Trang chủ   »   Liên Hệ
Liên Hệ
Ms. Hang Dang
Managing Director

Điện thoại:+84 28 3824 6125

Mr. Hieu Le
Director
Office & Industrial & Logistics Services

Số ĐTDĐ: (+84) 908 047 414
Điện thoại:+84 28 3824 6125

Ms. Dung Duong
Senior Director

Head of Professional Services

(Valuation, Research and Consulting)
Research & Consulting Services

Số ĐTDĐ: +84 28 3824 6125
Điện thoại:+84 28 3824 6125

Mr. Richard Colville
Director

National Business Line Leader
Asset Services

Số ĐTDĐ: (+84)913587566
Điện thoại:+84 28 3824 6125

Ms. Oanh Ho MRICS
Director, Head of Valuation Service
Valuation & Advisory Services

Số ĐTDĐ: (+84) 989 949 848
Điện thoại:+84 28 3824 6125 (ext. 1331)

Mr. Kiet Vo
Associate Director
Residential Project Marketing

Số ĐTDĐ: (+84) 902 468 087 (Viber, WhatsApp)
Điện thoại:+84 28 3824 6125 - Ext 8806

Ms. An Nguyen
Director - Professional Services
Research & Consulting Services

Số ĐTDĐ: (+84) 904 233 413
Điện thoại:+84 24 2220 0220

Ms. Chinh Tran
Leasing Manager
Retail Services

Số ĐTDĐ: +84 901 821 848
Điện thoại:+84 28 3824 6125

Hồ Chí Minh

"Lầu 12, Tòa Nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3824 6125
Fax: +84 28 3823 8418


 

Hà Nôi

Lầu 6, Tòa Nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 2220 0220
Fax: +84 24 2220 0210


 

Đà Nẵng

Lầu 5, Cao Ốc Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84 236 2222 111
Fax: +84 236 2222 110