Home   »   About Us   »   Awards
Awards

 

 

 

 

 

        Vietnam Golden Dragon Award 2013 winners

 

      CBRE VIETNAM IS NAMED BEST PROPERTY CONSULTANCY 2013 SOUTH EAST ASIA AWARD

 

 

 

 

EUROMONEY REAL ESTATE AWARDS

 

 

 

 

Highly Commended for Best Property Consultancy firm in Vietnam  

  Golden Dragon Award 2012 winners  

 

  Highest ranked commercial real estate services and investment company   Only commercial real estate services company in the Fortune 500; #387 in 2013       #1 real estate brand   Top real estate services company in “green” rankings       Only commercial real estate services firm included on the Forbes Global 2000 for second year in a row   Global Real Estate Advisor of the Year       U.S. EPA 2013 ENERGY STAR for 6 consecutive years       #4 outsourcing company across all industries; #1 among commercial real estate services firms for four consecutive years

 

Được đề cử giải trong công ty Tư Vấn Bất Động Sản tại Việt Nam  

  Đạt giải Doanh Nghiệp Rồng Vàng  

 

  Công ty được ngưỡng mộ nhất trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư   Công ty thương mại dịch vụ bất động sản duy nhất nằm trong danh sách Fortune 500, xếp hạng thứ 387 năm 2013       Thương hiệu Bất Động Sản hàng đầu   Top công ty “xanh” trong lĩnh vực bất động sản thương mại     Công ty bất động sản thương mại duy nhất nằm trong Forbes Global 2000 năm thứ 2 liên tiếp   Nhà Tư vấn Bất động của năm       6 năm liền đạt Giải thưởng US EPA 2010 ENERGY STAR       Xếp hạng thứ 4 trong số các nhà cung cấp dịch vụ “cho thuê ngoài “ của tất cả các ngành công nghiệp; Xếp hạng thứ 1 trong số các công ty Bất Động Sản Thương Mại 4 năm liên tiếp