Trang chủ   »   Tin Tức Thị Trường   »   Bán lẻ là một trong những mảng bị ảnh hưởng nặng nhất từ đại dịch COVID-19.
Bán lẻ là một trong những mảng bị ảnh hưởng nặng nhất từ đại dịch COVID-19.

Bán lẻ là một trong những mảng bị ảnh hưởng nặng nhất từ đại dịch COVID-19. Lệnh cách ly toàn xã hội đã ảnh hưởng như thế nào đến doanh thu bán lẻ của ngành hàng dịch vụ lưu trú ăn uống và lữ hanh trong quý 1/2020?