Nhà xưởng cho thuê
BG-L-02 RBW
Nhà kho nằm tại cửa ngõ Khu công nghiệp Tân...
BG-L-02 RBF
Nhà xưởng nằm tại cửa ngõ Khu công nghiệp...
HP-L-10
Nhà kho nằm tại cửa ngõ Khu công nghiệp Nam...
HP-L-09 RBW
Nhà kho nằm tại cửa ngõ Khu công nghiệp Deep C...
HP-L-09 RBF
Nhà xưởng nằm tại cửa ngõ Khu công nghiệp...
HD-L-03
Nhà xưởng nằm tại cửa ngõ Khu công nghiệp An...
BN-L-11
Nhà kho nằm tại cửa ngõ Khu công nghiệp Thuận...
Factory for Lease – DN04
Giải pháp hoàn hảo cho các ngành phụ trợ công...
HP-L-08
Nhà kho nằm tại cửa ngõ Khu kinh tế Đình Vũ -...
HP-L-07
Dự án khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành nằm...
HP-L-05
Nhà kho nằm tại cửa ngõ Khu kinh tế Đình Vũ -...
HP-L-03
Với tổng diện tích đất sử dụng gần...
BN-L-10
Dự án nằm trong nội khu KCN VSIP Bắc Ninh, tiếp...
BN-L-09
+ Nhà xưởng cao tầng trong KCN VSIP kế bên...
BN-L-05
+Nhà máy nằm trong KCN Yên Phong - Bắc Ninh, sát...