Nhà xưởng cho thuê
Khu công nghiệp Tiến Hải
Hanssip – Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội
Khu công nghiệp VSIP tại Hải Dương
Đất Công Nghiệp cho Thuê ở Nam Định
Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công...